Vad händer om jag onanerar offentligt?

Om är pedofil och jag besöker en Simhall där det är barn. Jag är i en bassäng, med varierande djup, kanske ett s.k. Äventyrsbad med oregelbundna kanter. Det är barn i vattnet vilket gör mig sexuellt upphetsad, jag får stånd under vattnet och onanerar, ingen ser det eftersom jag har min penis någon halvmeter under vattnet, jag kanske till med får utlösning utan att ens vidröra min penis eftersom jag är så nära barnen, vilket jag tänder på. Jag har dock ingen fysisk kontakt med något av barnen. Och ingen märker av det utom jag. Men så småningom blir jag påkommen, kanske av barnen, vuxna eller personal. Det är ju absolut inte OK av mig att göra så! Men vad får jag för Straff?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar brottsbalken (BrB). Beteendet som du beskriver skulle främst kunna klassificeras som brotten sexuellt ofredande eller förargelseväckande beteende.

Sexuellt ofredande

Sexuellt ofredande kan, som uttryckligen nämns i bestämmelsen, bestå i att blotta sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag. Det kan också bestå i att på andra vis genom ord eller handling ofreda en person på ett sätt som är ägnat att kränka dennes sexuella integritet, 6 kap. 10 § 2 st. BrB. För sexuellt ofredande kan du dömas till böter eller fängelse högst två år.

Om du begår en brottslig gärning som utgör sexuellt ofredande och detta bevittnas av ett barn som är närstående eller tidigare varit närstående till dig kan du även dömas för barnfridsbrott enligt 4 kap. 3 § BrB. För barnfridsbrott kan du dömas till fängelse i högst två år. Är brottet ringa kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader och är brottet grovt kan du dömas till fängelse i lägst nio månader och fyra år.

Förargelseväckande beteende

Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten kan dömas för förargelseväckande beteende, 16 kap. 16 § BrB. För förargelseväckande beteende kan du dömas till penningböter.

Den centrala skillnaden mellan sexuellt ofredande och förargelseväckande beteende är att sexuellt ofredande begås mot en eller flera individer, medan förargelseväckande beteende rör situationen då blottningen/onaneringen sker inför en allmänhet på allmän plats.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline,

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”