Vad händer om jag inte svara på bankens KYC-frågor?

2020-10-01 i EKONOMI
FRÅGA
Hej!Jag är härdad och fd banktjänster, men när jag nyligen fick blanketter från banken ang kunds ekonomiska engemang pga spårning penningtvätt, så tyckte jag attmåttet var rågat! För första gången i mitt 75- åriga ( maken 86) liv upplever jag en integritetskränkning! Det kan inte vara rimligt att det är lagligt att tvinga folk att upplysa om ifall t.ex. man får nån krona av barnen, eller om man måste sälja av delar av hemmet för att kunna köpa de läkemedel man behöver osv osvDe kriminella man söker, kommer ju aldrig i närheten av dessa blanketter, men man oroar och kränker ju mängder av helt oskyldiga människor. Vad händer om man inte fyller i och skickar tillbaka?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank har rätt att ifrågasätta dina transaktioner samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av dessa frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om ditt bankengagemang?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du är skyldig att besvara de frågor som banken skickar ut. Om du inte gör det har banken rätt att till exempel frysa dina konton och i förlängningen avsluta dina tjänster i banken.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (423)
2021-04-14 Kan Lawline hjälpa mig att lösa mina skulder?
2021-04-11 Kan min kreditgivare kräva information om mig och mina transaktioner?
2021-04-05 Kan svensk medborgare, som är bosatt i utlandet, öppna bankkonto i Sverige?
2021-04-01 Får banken ta betalt när de gör en överföring åt mig?

Alla besvarade frågor (91198)