Vad händer om häst efter köpet visar på skada?

2020-05-24 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag sålde min häst 8 April (privatperson till privatperson) och nu den senaste 3 dagarna har hon hört av sig och påstår att han börjat visa krångel med hans höger framben och att han ska undersökas, röntgas och om de visar sig vara en äldre skada så täcker nog inte hennes försäkring och då ska köpet hävas. Hennes kompis provred (men hon kolla på) då hon hade skadat sig, han vetrinärvesiktades självklart innan han såldes och visade då 1-2 graders hälta 4 steg som sen gick de över (annars ingen anmärkning) och de fick hon veta och även läsa i besiktningspappret men valde att köpa honom ändå då hon inte ansåg de som något problem. Han har aldrig varit skadad eller sjuk i våran ägo (köpte han som 2 åring, han är född 2012) eller visat tecken på sjukdom/skador heller och de informerades hon om. Och hos oss har han aldrig haft problem med något framben som sagt. Vad är rätt? Vad är fel? Vad ska göras och vad ska inte göras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom en häst ses som en sak i lagens mening, och köpet gjorts mellan två privatpersoner, är det köplagen som reglerar er tvist, 1 § KöpL. Det som gäller i lagen går dock att avtala bort, därför är det i första hand ert avtal som reglerar vad som är rätt och fel, och vad som ska och inte ska göras härefter, 3 § KöpL. Om ni har skrivit något om hävning eller att du lämnat viss garanti eller utfästelse är det av så är det av betydelse för hur konflikten ska lösas. Men eftersom att du inte skrivit några detaljer om avtalet så kommer jag nedan utgå från vad lagen säger om er konflikt.

Eftersom att köpet gäller en häst så ses det som en vara som sålts i "befintligt skick" (19 § KöpL) dvs det är ett levande djur och inte samma sak som en att köpa en ny oanvänd dator. Köparen köper hästen med vetskap om dess ålder, och det "skick" som den var i vid köptillfället.

De fel som köparen kan göra gällande trots vetskapen om att hästens köptes i det skick den var är,

p.1 om du som säljare lämnat uppgifter om hästens egenskaper som kan antas ha inverkat på köpet (t.ex. om du sagt att det är tävlingshopphäst som går 120 cm på rutin och sedan visar det sig att hästen är hinderskygg och inte kan gå en bana på 50 cm utan större problem)

p.2 om du valt att inte upplysa köparen om väsentligt förhållande för rörande hästens egenskaper som du måste ansetts känna till (t.ex. om det nu varit så att hästen sedan lång till tillbaka dragits med problem som hälta fram och tillbaka)

p.3 Om hästen är i väsentligt sämre skick i jämförelse med det pris som köparen betalat och övriga omständigheter som köparen hade fog att förutsätta

Det köparen nämner om sina försäkringsvillkor kan säkerligen stämma att hon inte har möjlighet att få ut något från försäkringen om detta visar sig vara en gammal skada. Detta har dock ingen betydelse för om hon kan häva ert köpekontrakt eller inte, utan det är vad som står i ert kontrakt om hästköpet som spelar roll.

Efter de omständigheter som du beskriver så ser jag inte detta fel på hästen, som något som gör att köparen kan häva köpet om man endast ser till köplagens mening. Hästen har gått igenom en veterinärbesiktning och då visat viss hälta vilket köparen fått ta del av och därmed haft vetskap om när hon valde att gå vidare med köpet. Därav är det inget som du inte valt att upplysa köparen om eller något som skiljer sig från den skadehistoria du uppgett om hästen sedan tidigare då den inte varit skadad i er ägo. Därmed skulle jag säga att p.1-2 blir svårt att göra gällande från köparens sida.

Huvudregeln är i övrigt att säljaren svarar för fel som funnits vid tidpunkten för köpet även om det visar sig senare men köparen kan heller inte åberopa fel som denne känt till vid köpet, 20 jämte 21 § § KöpL. Har denna skada koppling till den hälta som visade sig vid den första besiktningen så kommer det bli svårt för köparen att göra detta gällande som en grund för hävning. De uppgifter du lämnar om att hästen dessutom varit skadefri så länge ni ägt den talar också emot att det finns någon hävningsgrund för köparen.

P.3 är det som återstår, du lämnar inga uppgifter om priset och köparen har inte heller återkommit med vad som framkom vid den andra undersökningen vilket gör denna punkt lite mer svårbedömd utifrån de uppgifter du lämnat.

Men med reservation för p.3 och vad som kan framkomma vid en undersökning, så anser jag inte att köparen kommer att kunna häva köpet för att hästen nu visar krångel med ena frambenet. Det är dock som sagt köpeavtalet som reglerar hur ni kan gå vidare.

Hoppas detta var svar på din fråga! Annars får du gärna skicka in en ny fråga med kompletterande uppgifter så vi kan hjälpa dig vidare!

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1542)
2021-10-12 Vem står för fraktkostnaden
2021-10-11 Förklaringsmisstag - Vad gäller?
2021-09-30 Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?
2021-09-26 Får mitt gym höja priset i efterhand?

Alla besvarade frågor (96356)