Vad händer om han inte svarar på mina yrkanden i en vårdnadstvist eller om han inte dyker upp på den muntliga förberedelsen?

Hejsan! Är i en vårdnadstvist där pappan till barnen har ensam vårdnad . Han fick vårdnaden förra sommaren i en annan tvist. Nu är det så att jag har stämt han på vårdnaden och boendet och som jag har förstått det har han valt att inte anlita ett ombud utan han ska klara tvisten på egen hand . Han har även inte yttrat sig i den stämningen jag har gjort.

Vad händer i tvisten eller fortsatta tvist om han inte svarar på hur han ser på mina yrkanden ? Eller att han inte dyker upp på muntlig förberedelse som är i nästa vecka ?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst måste jag säga att jag hoppas att vårdnadstvisten kommer att gå bra och att ni alla inblandade mår bra. Såklart ska jag hjälpa dig så gott jag kan! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av rättegångsbalken (RB).

Om pappan inte svarar på dina yrkanden kommer målet att fortsätta ändå


En vårdnadstvist brukar kallas för ett indispositivt tvistemål, vilket innebär att ni inte kan förlikas om det. Lagstiftningen ser ut så för att det i dessa fall är väldigt viktigt att domarna blir korrekta för alla parter - det är väldigt känsliga områden när det handlar om exempelvis barn och man vill inte att ett barn ska fara illa bara för att en förälder inte gör vad denne ska.

I och med detta är domstolen inte bunden av vilken inställning pappan har till dina yrkanden, de behöver alltså inte ta hänsyn till det när de ska döma (17 kap. 3 § RB).


Juridiken på området är väldigt svår eftersom att det inte riktigt finns några regler som säger vad som händer i denna typ av tvist om svar inte kommer in. Men eftersom att de korrekta domarna är väldigt viktiga i dessa fall kommer domstolen med största sannolikhet att fortsätta målet även om han inte svarat. Det som skulle kunna hända är att de hotar med vite och sedan meddelar att han ska betala de extra kostnader som detta medfört när han inte svarat (18 kap. 6 § RB).


Domstolen kommer att begära vite och sedan hämta honom

Om vi fortsätter samma tanke med att det är viktigt att domarna blir korrekta så kommer pappan först att få ett meddelande om vite om han inte dyker upp. Sedan kan ett nytt vite föreläggas, eller så kan domstolen besluta om att hämta honom direkt eller en annan dag (42 kap. 3 § tredje stycket RB). Det kommer alltså inte bli tal om att domstolen dömer exakt som du vill bara för att han inte dyker upp. Sedan gäller samma sak om att han kan få betala de extra kostnader som uppstått för att han inte dykt upp (18 kap. 6 § RB).


Sammanfattningsvis kommer handläggningen av målet alltså fortsätta även om han inte svarar på dina yrkanden. Om han inte dyker upp på den muntliga förberedelsen kommer domstolen att meddela att han får betala vite om han inte dyker upp, eller så kommer de hämta honom.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att ställa en ny fråga.
Ha det bra och ta hand om varandra!

Hjärtliga hälsningar,

Clara WågefjellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000