Vad händer om förskott på arv är så stort att avräkning inte kan ske?

2017-06-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Om den ene bröstarvingens förskott på arv är så stora att boets tillgångar inte räcker till för avräkning av förskotten. Vad händer då? Ska den vars arv inte räcker till för avräkning tillföra eget kapital?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB) är en arvinge som fått ett förskott som inte kan till fullo avräknas på dennes arvslott inte skyldig att återbära överskottet, om det inte gjorts en bestämmelse om detta då förskottet gavs.

Det finns en bestämmelse i 6 kap. 1 § 2 st. ÄB som anger att om en make av sitt giftorättsgods har gett ett förskott på arv till en bröstarvinge som är makarnas gemensamma, ska avräkning göras på arvet efter den först avlidna maken. Om detta arv inte räcker till, ska det som återstår avräknas på arvet efter den andra maken. Detta gäller dock alltså endast när det handlar om gemensamma bröstarvingar samt giftorättsgods (den egendom som delas lika vid bodelning).

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94218)