FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott09/09/2019

Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?

Min kille är i dispyt med sina föräldrar som hotar med att ringa polisen och säga att han tar droger så att han då kommer bli övervakad och behöva lämna tester varje dag? Stämmer detta?

Han tar inga droger alls så detta är något de hittat på, men kan de göra något och är det så att han ska behöva bli övervakad varje dag då?

Vad skulle kunna hända?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta vad som kan hända om din killes föräldrar säger till polisen att han knarkar trots att de vet att så inte är fallet.

Vad säger lagen?

De allra flesta gärningar som utgör brott enligt svensk lag finns beskrivna i brottsbalken (BrB). Att ta kontakt med polisen eller någon annan myndighet och påstå att någon begått ett brott trots att man vet att så inte är fallet kan vara brottsligt.

Enligt 15:6 BrB kan man dömas för falsk angivelse till fängelse i upp till två år om man anger en oskyldig till polisen med förhoppningen att den oskyldige ska bli dömd för ett brott han eller hon inte begått. Eftersom det av din fråga framkommer att föräldrarna som hotar att ringa polisen mest verkar göra det för att deras sons liv ska bli jobbigare är rekvisiten för detta brott antagligen inte uppfyllda.

Det brott som dock kan bli aktuellt är beskrivet i 15:7 BrB och kallas för falsk tillvitelse. Detta brott gör man sig skyldig till om man i annat fall än vad som sägs i 15:6 BrB går till polisen eller annan myndighet och påstår att någon oskyldig agerat brottsligt. Även för detta brott kan man dömas till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader.

Skillnaden mellan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse kan man förenklat säga är syftet med att lämna de falska uppgifterna. Vid falsk angivelse är syftet att den oskyldigt anklagade ska dömas för ett brott han eller hon ej begått, vid falsk tillvitelse är syftet snarare att göra den oskyldigt utpekades liv jobbigare.

Polisens agerande

Vad gäller polisens agerande kan sägas att de endast får kroppsbesiktiga personer (till exempel ta urinprov) om det finns skälig misstanke om att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts, detta följer av 28:11 rättegångsbalken (RB) Skälig misstanke kan sägas föreligga när det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att en brottslig handling begåtts. Eftersom jag inte vet vad polisen skulle få för information av föräldrarna i detta fall kan jag inte svara på om man når upp till kraven på skälig misstanke så att polisen agerar på anklagelsen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna gör sig skyldiga till brott om de går till polisen med uppgifter om att deras son brukar narkotika trots att de vet om att detta inte stämmer. För att polisen ska kunna tvinga någon till olika drogtester (via till exempel blod och/eller urinprov) krävs att det finns omständigheter som med viss styrka talar för att brott har begåtts.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo