FrågaFAMILJERÄTTFaderskap02/12/2021

Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?

hej

om man lever med barnens pappa men han har ej tid eller ork att skriva på faderskapet

han har tappat bort sig legitimation och orkar ej gå och ta ett nytt

vad händer när nu barnet fyller ett år ?

vad gör man

kommer domstolen gå in

hur går det till

kommer jag ha fortsatt ensam vårdnad

när domstolen tar ett beslut ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga ska vi kika i föräldrabalken (FB).

Hur fastställs faderskap?

Om ni är gifta vid barnets födelse så fastställs faderskapet automatisk och någon bekräftelse av faderskapet behöver inte göras (1 kap 1 § FB).

Faderskapsbekräftelse

Är ni dock inte gifta behöver faderskapet fastställas genom antingen en faderskapsbekräftelse eller en dom (1 kap 3 § FB). En bekräftelse av faderskapet görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Faderskapsbekräftelsen ska dessutom godkännas av socialnämnden och mamman (1 kap 4 § FB).

Det ska också framhållas att socialtjänsten har en skyldighet att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs (2 kap 1 § FB). Om socialtjänsten kommer fram till att det är säkert vem som är pappa (baserad på dina uppgifter om att din partner är pappa till barnet) så ska socialtjänsten ge tillfälle för pappan att bekräfta faderskapet (2 kap 5 § FB).

Dom
Om pappan inte vill skriva under faderskapsbekräftelsen ska domstolen istället fastställa faderskapet genom dom (1 kap 5 § FB). En talan om fastställande av faderskap får väckas av barnet och du som mamma får då föra barnets talan (3 kap 5 § FB).

Vem har vårdnaden?
Eftersom du är den enda fastställda föräldern till barnet är det också du som kommer att få ensam vårdnad om barnet (6 kap 3 § FB). Detta kan ni ändra när din partner bekräftat faderskapet om ni skulle vilja ha gemensam vårdnad.

Avslutning och råd

Jag rekommenderar att du vänder dig till familjerätten i kommunen där du bor. Socialtjänsten har som sagt en skyldighet att se till så att faderskapet blir fastställt och kommer därför att jobba för det. I andra hand får du helt enkelt väcka talan i tingsrätten för att få en dom på faderskapet. Det är givetvis krångligare än att bara bekräfta faderskapet hos socialtjänsten. Jag råder dig därför att försöka övertala din partner att faktisk bekräfta faderskapet.

Det händer alltså ingenting när ditt barn fyller 1 år. Domstolen kommer inte på egen hand gå in och bekräfta faderskapet, utan du måste väcka talan om fastställande av faderskap.

Ansökan till domstol om fastställande av faderskap ska göras hos den tingsrätt där ditt barn är folkbokfört. Ansökningsavgiften är 900 kr (dec 2021). Du kan skicka in en ansökan om fastställande av faderskap genom domstolens e-tjänst här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare