Vad händer om ett testamente inte kan hittas?

2015-08-01 i Testamente
FRÅGA
HejFör tio år sedan fick jag en gåva av en äldre vän som då skrev ett gåvobrev med tillägget " gåvan ska ses som förskott på arvet " och gåvobrevet bevittnades av två personer som kände till vår relation.Enligt Skatteverket har inget testamente hittats när man utrymt lägenheten och därför har tillgånger tillfallit Allmänna arvsfonden.För mig känns det snopet och jag undrar nu om gåvobrevet är ett tillräckligt starkt " bevis " för att en tilläggsbouppteckning ska kunna göras och jag ska få mitt arvJag vet att det fanns ett enkelt handskrivet testamente men firman som städade hittade ingetjag har kontaktat byrån som gjorde bouppteckningen men inte fått något svarÄr det lönt att kontakta advokat?Med vänlig hälsningBirgitta Nilsson
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Ditt gåvobrev skulle absolut kunna påverka tolkningen av ett testamente; 11 kap. 1 § Ärvdabalken (här) innebär nämligen i princip att man skall tolka testamentet utifrån testators vilja, vilket kan innebära att man tar hänsyn till vad vederbörande har sagt i andra sammanhang eller vad som har skrivits i gåvobrev eller andra handlingar.

Gåvobrevet kan dock naturligtvis inte i sig vara ett testamente; förutom att det knappast går att utläsa tillräckligt angående arvet ur det, uppfyller det förmodligen inte formkraven i 10 kap. 1 § Ärvdabalken (att det skall vara bevittnat av två vittnen, som vetat vad det var för handling de såg skrivas under). Om det inte går att hitta testamentet finns det därför tyvärr knappast någon möjlighet att komma till rätta med situationen. Det är ju helt enkelt inte möjligt att bevisa att testamentet existerar!

Kort sagt är det tyvärr så att det inte är mycket att göra åt saken om det inte går att hitta testamentet.

Hoppas att svaret trots allt är till någon hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85295)