FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/08/2023

Vad händer om ett avtal förstörs?

Hej! Jag och mitt ex har skrivit ett kontrakt på en avbetalningsplan gällande en skuld han har till mig. Jag har ett exemplar som är underskrivet av båda. Vad händer om detta exemplar tex förstört i en brand ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det är du orolig för vad det skulle innebära för er överenskommelse om det fysiska kontraktet förstördes.

Som utgångspunkt gäller att avtal/överenskommelser kan ingås såväl skriftligt som muntligt. Grundförutsättningen för ett avtals giltighet och existens är att parterna har avgivit samstämmiga viljeförklaringar – d.v.s. kommit överens om något och gett uttryck för detta. Om så är fallet gäller principen att avtalet ska hållas. Er överenskommelse om skuldreglering existerar alltså – åtminstone i teorin – oberoende av om det fysiska pappret med underskrifterna finns kvar eller inte. Det fysiska kontraktet är i första hand ett bevis för vad som gäller mellan dig och ditt ex.

För att svara konkret på vad som händer om pappret förstörs: ett viktigt bevis för innehållet i överenskommelsen om återbetalning försvinner. Om du i ett hypotetiskt scenario inleder en rättsprocess vid domstol och kräver betalt med hänvisning till er överenskommelse, är det upp till dig att bevisa att denna existerar. I ett sådant fall är ett skriftligt kontrakt ofta ett starkt bevismedel.

Med detta sagt kan det finnas andra sätt att bevisa en överenskommelse, t.ex. genom att hänvisa till vittnesuppgifter, ljudinspelningar eller SMS/mejl-konversationer. Loppet är alltså inte kört bara för att kontraktet skulle försvinna. Om du är orolig råder jag dig att kopiera upp flera exemplar av avtalet och förvara dom på olika platser (såväl fysiska som digitala) och/eller ge dom till närstående.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”