Vad händer om enskild egendom används för köp av hus?

2019-09-29 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi byggde för 5 år sedan ett nytt hus. Min make fick Vid byggnationen 1 msek i gåva ifrån sin mor som sattes in i huset. Gåvan gavs som enskild egendom till honom Jag vill nu skilja mig vilket betyder att huset måste säljas. Ungefärligt värde på huset är 8,5 msek, vi har lån på 6 msek. Vad händer vid försäljningen av huset? Kommer han att få 1 msek mer än mig vid eventuell vinst? Vad händer om det inte blir någon större vinst? Tilldelas han 1 msek mer utav värdet på huset? Hur funkar det?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör reglerna kring enskild egendom vilka finns att hitta i äktenskapsbalken.

Vad säger lagen?

Enligt 7 kap. 2 § p. 2 äktenskapsbalken anses en gåva vara enskild egendom om maken har fått den av någon utöver den andra maken, med det villkoret att den ska vara enskild egendom. Även egendom som har trätt i stället för den enskilda egendomen ska anses vara enskild egendom, om inte annat har föreskrivits i den ursprungliga rättshandlingen (se 7 kap. 2 § p. 6 äktenskapsbalken).

Frågan i ert fall blir alltså om pengarna som tillförts huset kan anses ha lett till att din makes andel i huset har trätt i stället för pengarna, och därmed blivit enskild egendom.

Hur har HD dömt?

Högsta domstolen (HD) har i NJA 1995 s. 577 dömt i ett mål som går att likna vid ert fall. I det fallet köper två makar en fastighet. Ena maken betalade sin halva av kontantinsatsen med giftorättsgods och den andre med enskild egendom. De ägde därmed varsin del av fastigheten. HD ansåg att betalningen med enskild egendom inte var onormalt liten och makens del av fastigheten skulle därmed anses ha trätt i stället för den enskilda egendomen.

Av den information du lade fram kan jag inte dra några slutsatser om andelar mellan dig och din make. Om jag utgår från att ni lagt ner lika mycket pengar samt äger hälften var av huset, är det inte helt orimligt att din makes del av huset har trätt i stället för pengarna, och därmed utgör enskild egendom. I HD-fallet hade nämligen maken betalat 25 000 kr (enskild egendom) som kontantinsats i en fastighet som kostade 250 000 kr. Trots att 25 000 kr är en relativt låg andel av 250 000 kr ansåg HD att makens hälftendel i huset skulle vara enskild egendom.

Sammanfattning

I och med att din make har betalat sin del av huset med enskild egendom föreligger skäl att anse att hans del av huset har trätt i stället för den enskilda egendomen. Då hans del av huset därmed är enskild egendom innebär det att det vederlag han får vid försäljningen av sin andel också utgör enskild egendom. Denna summa ska alltså uteslutas ur bodelningen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (365)
2020-05-11 Vad händer med enskild egendom vid arvsskifte?
2020-05-10 Vad händer med ett arv jag fått om jag eller min make avlider?
2020-05-07 Hur blir mitt arv till mitt barn enskild egendom?
2020-05-02 Blir förskott på arv enskild egendom?

Alla besvarade frågor (80291)