Vad händer om ens sambo dör och sambon står som ägare på den gemensamma bilen?

FRÅGA
Jag och min sambo har ett gemensamt billån. Han står som ägare till bilen. Om han dör ärver ju hans barn bilen. Hur blir det då med min del av lånet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bilen kan ägas av er båda
Om ni båda har gått in och finansierat bilen äger ni båda bilen oavsett vem som står som ägare. Det här framkommer av lagen om samäganderätt då flera är ägare så ska ägarandelen delas utifrån den andel man anses äga (1 §). Delar ni lika på lånet bör således det innebära att ni äger halva bilen var.

I vissa fall kan så kallad dold samäganderätt uppstå. Det sker om exempelvis ena parten betalat för bilen men 1. syftet med köpet var att bilen skulle ägas gemensamt, 2. den sambo som inte står utåt som ägare bidrog med ekonomiskt tillskott, exempelvis genom att stå på lånet, och 3. att båda är överens om att ägandet är gemensamt.

Vill ni förtydliga att även du är ägare kan ni helt enkelt skriva ett avtal sinsemellan där ni anger att ni äger hälften av bilens värde var.

Om ni båda är ägare till bilen påverkas således inte din del av bilen och därmed lånet om din sambo dör. Däremot kan den ekonomiska delen av ägandet behöva lösas med din sambos barn.

Vad händer om din sambo dör?
När din sambo dör ärver ju hans barn hans del av bilen eller i vart fall värdet av hans del av bilen som du säger (2 kap. 1 § Ärvdabalken). I en sådan situation skulle du kunna lösa ut hans barn ur äganderätten till bilen genom att betala barnen för värdet av den del din sambo äger, eller tvärt om att barnen löser ut dig.

Din sambo kan även testamentera bilen till dig. Så länge bilen inte uppgår till mer än hälften av arvet som blir efter din sambo kommer barnen inte troligtvis kunna klandra testamentet för att få ut större del av arvet (14 kap. 5 § Ärvdabalken). Detta beror på att normalt så har barnen rätt till hela arvsmassan efter sina föräldrar delat på antalet syskon (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Men man kan inskränka den rätten till att barnen endast har rätt till halva arvsmassan delat på antalet syskon (7 kap. 1 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis bör du vara ägare till bilen genom samäganderätt eller dold samäganderätt och din del av lånet bör inte påverkas direkt. Vill ni förtydliga detta kan ni skriva ett avtal där ni anger att ni båda äger bilen. I händelse av din sambos död kommer hans barn ha rätt till arvet efter honom. Ni kan då antingen lösa ut varandra beroende på vem som vill behålla bilen eller så kan din sambo testamentera bilen till dig. Så länge bilens värde inte överstiger halva arvet efter din sambo bör hans barn inte framgångsrikt kunna klandra testamentet.

Ni är varmt välkomna att boka tid hos en av våra duktiga jurister om ni vill ha hjälp att författa avtal eller testamente.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97336)