FrågaFAMILJERÄTTBodelning22/06/2022

Vad händer om ena sambon inte betalar bodelningslikviden?

En part i ett samboförhållande som upphört, har begärt bodelning hos Tingsrätten, som parten begärt skall tillsätta en bodelningsman. Det handlar om en bostadsrätt, som bägge parter äger 50% var. Bodelningsmannen kom fram till en slutsats och ett protokoll, som bägge ägare skrev under. Men den ena parten vägrade betala resterande medel på ca 125.000:-/kr. vad innebär detta då? Gå till kronofogden, eller att den partner som inte fick full likvid enligt avtalet, är då fortfarande viss delägare till bostadsrätten, så då inte prismässigt reglerats?!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning då ett samboförhållande upphört regleras i Sambolagen (SamboL). Regler om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten återfinns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Bodelning vid ett samboförhållande

En bodelning då ett samboförhållande upphör är inte tvingande såsom det är vid äktenskap. För att en bodelning ska ske krävs att en av parterna begär en bodelning senast ett år efter samboförhållandet upphör, 8 § SamboL. Det framgår av din fråga att parterna har tagit hjälp och slutit ett bodelningsavtal. Utifrån din fråga tolkar jag det som att ena parten ska ta över bostadsrätten och därmed är skyldig att ersätta den andra parten i pengar, en så kallad bodelningslikvid, vilket denna part inte gör. Återkom om jag tolkat dig fel. 

Vad händer om den ena sambon inte betalar i enlighet med bodelningsavtalet?

Det som händer vid ett bodelningsavtal är att det fungerar som ett vanligt avtal. Har man kommit överens om att den ena parten ska betala en viss summa pengar är det också det som gäller. Det innebär att den parten som inte betalar sin andel har en skuld till den andra partnern. Det är inte helt klart i praxis hur lång tid man har på sig att betala kvarvarande belopp efter en bodelning mellan sambor. Men i praktiken så kan man ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande för att få betalt, förutsatt att fordran är förfallen till betalning, 2 § BfL. Om den är det eller inte bör framgå av ert bodelningsavtal. Parten är alltså inte fortsatt delägare till bostadsrätten då de kommit överens enligt avtal om att det inte ska vara så, utan nu rör det sig alltså endast om en skuld.

Sammanfattning

Parten som inte fått betalt är alltså inte fortsatt delägare till bostadsrätten utan har en fordran på den andra parten så att denne kan få ut sina 125 000 kr. Jag rekommenderar därför att ansöka om ett betalningsföreläggande hos KFM om det är så att bodelningslikviden har förfallit till betalning, och i annat fall vänta till dess att den gör det. Om du behöver ytterligare juridisk hjälp med detta är du välkommen att kontakta någon av våra erfarna jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga, återkom annars gärna!

Vänligen,  

Julia WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000