Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?

FRÅGA
Om jag vägrar låta mitt barn gå i skola
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du vad som kan hända om du inte låter ditt barn gå i skolan.

I Sverige gäller en skolplikt mellan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten (7 kap. 10 § och 7 kap. 12 § skollagen)

Den som har vårdnaden över ett skolpliktigt barn har ansvaret över att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen).

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och detta beror på att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 7 kap. 20 § så får hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att fullgöra dessa skyldigheter. Detta föreläggande får förenas med vite, vilket betyder att vårdnadshavaren får betala pengar för tiden som denna inte fullgör sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen).

En vårdnadshavare kan därför bli skyldig att betala vite om denna vägrar att låta sitt barn gå i skolan.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (251)
2019-12-30 Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?
2019-12-30 Ogiltig frånvaro?
2019-12-30 Måste man vänta om läraren är sen?
2019-12-25 Vad kan hända om man bryter mot skolans ordningsregler?

Alla besvarade frågor (76383)