Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?

FRÅGA
Om jag vägrar låta mitt barn gå i skola
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du vad som kan hända om du inte låter ditt barn gå i skolan.

I Sverige gäller en skolplikt mellan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten (7 kap. 10 § och 7 kap. 12 § skollagen)

Den som har vårdnaden över ett skolpliktigt barn har ansvaret över att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen).

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och detta beror på att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 7 kap. 20 § så får hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att fullgöra dessa skyldigheter. Detta föreläggande får förenas med vite, vilket betyder att vårdnadshavaren får betala pengar för tiden som denna inte fullgör sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen).

En vårdnadshavare kan därför bli skyldig att betala vite om denna vägrar att låta sitt barn gå i skolan.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå42 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 20:56
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (234)
2019-09-12 Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?
2019-09-11 Får lärare omhänderta elevs mobil?
2019-08-31 Vad jag kan göra när min autistiske son inte får det stöd han behöver i skolan?
2019-08-30 Om möjlighet att byta grundskola

Alla besvarade frågor (72856)