Vad händer om en vårdnadshavare vägrar att låta sitt barn gå i skola?

Om jag vägrar låta mitt barn gå i skola

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har tolkat din fråga rätt så undrar du vad som kan hända om du inte låter ditt barn gå i skolan.

I Sverige gäller en skolplikt mellan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år till utgången av vårterminen det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten (7 kap. 10 § och 7 kap. 12 § skollagen)

Den som har vårdnaden över ett skolpliktigt barn har ansvaret över att barnet fullgör sin skolplikt (7 kap. 20 § skollagen).

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och detta beror på att vårdnadshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 7 kap. 20 § så får hemkommunen förelägga vårdnadshavaren att fullgöra dessa skyldigheter. Detta föreläggande får förenas med vite, vilket betyder att vårdnadshavaren får betala pengar för tiden som denna inte fullgör sina skyldigheter (7 kap. 23 § skollagen).

En vårdnadshavare kan därför bli skyldig att betala vite om denna vägrar att låta sitt barn gå i skolan.

Vänligen,

Daniel KarlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”