FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB17/04/2020

Vad händer om en ungdom snattar?

Hej, jag har blivit påkommen med en kompis för snatteri. Jag hade snattat för 109 sek och han har snattat för 99 sek. Jag undrar bara vad som kommer hända som påföljd. Detta är första gången vi har snattat. Kommer det bli böter och isåfall hur mycket kommer det att bli. Jag är 14 han är 15.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det rör sig om en ringa stöld för under 1000 kr är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap 2§ Brottsbalken). Det vanligaste straffet är böter då fängelsestraff enbart döms ut i särskilda fall.

Här spelar dock ålder en roll då den lägsta åldern för att kunna straffas är 15 år (1 kap 6§ BrB). Därför kan du som är 14 år inte dömas till något straff. Din kompis som fyllt 15 år kan därför straffas. Trots att man kan straffas som 15 åring betyder det inte att man kommer få ett lika högt straff som en vuxen, utan domstolen ger oftast personer under 21 år straffrabatt. Domstolen kan då döma personen till ett straff som är lägre än brottets minimistraff (29 kap. 7 § BrB).

Med hänsyn till din låga ålder, brottets låga allvarlighetsgrad och att du inte tidigare har begått något brott kan även åklagaren besluta om att ge en straffvarning enligt 17 § Lag om särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare. Detta skulle innebära att straff inte döms ut den här gången men att man skulle kunna straffas i det fall brott begås igen.

Har du erkänt brottet och åklagaren inte tycker att en varning är ett tillräckligt straff kan hen besluta om att vidta ett strafföreläggande tillsammans med böter istället för att ta fallet vidare till domstolen. Det är svårt att säga hur höga sådana böter skulle kunna vara men när man bestämmer det tar man dels hänsyn till personens ekonomiska tillstånd och även personens ålder.

Med tanke på din ålder och att det rör sig om ett mindre allvarligt brott kommer du troligen få en straffvarning alternativt ett strafföreläggande tillsammans med ett lägre bötesbelopp.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin GidingRådgivare