Vad händer om en testamentstagare går bort innan testator?

Hej. Jag är gift . Min man är svårt sjuk. Han har inga barn. Vi har inga gemensamabarn. Han har en syster. Vi vet att hans föräldrar har skrivit testamente på lika delar mellan min man och hans syster. Min fråga är om min man går bort tidigare sina föräldrar vad går hans arv till? Har jag rätt till hans arv? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kommer att ärva din make

Regler om makars arvsrätt återfinns i ärvdabalkens 3 kap. Det framgår inte av din fråga om din make upprättat ett testamente men jag utgår från att så inte är fallet. Eftersom du är gift med din man och han inte har några barn sedan tidigare äktenskap så kommer du som maka att ärva all hans kvarlåtenskap (hans tillgångar) när han går bort, 3 kap 1 § ÄB. 

Vad händer om en testamentstagare gått bort innan testator?

Om en testamentstagare går bort innan testator går testamentet inte att verkställa i enlighet med sin ordalydelse. Istället ska testamentet tolkas för att arvet ska fördelas på rätt sätt.

Huvudregeln är att testamentet ska tolkas på det sätt som antas överensstämma med testatorns vilja, 11 kap 1 § ÄB. Vad detta innebär blir en bedömning från fall till fall. 

Av 11 kap 6 § ÄB framgår en specialregel som innebär att om en testamentstagare (den som ska ärva) går bort innan testator (den som har upprättat testamentet) och testamentstagarens arvingar hade varit berättigade att överta arvet i enlighet med den legala arvsordningen i 2 kap ÄB så antar man att testatorns vilja är att arvet ska tillfalla testamentsatagrens arvingar. 

Eftersom din make varken har några barn sedan tidigare äktenskap eller gemensamma barn med dig som maka så kommer ingen att kunna träda i hans ställe i enlighet med 11 kap 6 § ÄB. Detta då makar inte ingår i den legala arvsordningen. Din make och hans syster är så kallade universella testamentstagare i förhållande till deras föräldrar. Universella testamentstagare är sådana som enligt testamentet ska få "en del", "allt" eller "resten". Vad som kommer hända då är att din makes testamenterade del kommer att tillfalla hans syster, 11 kap 7 § ÄB. 

Sammanfattning

Du kommer att ärva all din makes kvarlåtenskap när han går bort då ni är gifta. Vad gäller testamentet som upprättats av din makes föräldrar så kommer din makes testamenterade del att tillfalla hans syster.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Om du skulle ha ytterligare frågor är du varmt välkommen att boka tid med någon av Lawlines duktiga jurister. Det kan du göra här.

Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”