Vad händer om en testamentstagare avlider innan arvsskifte?

2017-01-24 i Arvsskifte
FRÅGA
Min styvfar är avliden men skrev ett testamente, där min mor skulle ärva honom och där arvsskifte skallske efter hennes bortgång. Han testamenterade en del till bl a hans avlidna syskonbarn (3 st utav 5 st). Vad kommer att hända om någon av dom dör innan arvsskifte, går det då till den personens maka/e eller deras barn. Jag kommer att ärva min mor och som sagt, även en del av min styvfar. Är det något jag bör ta i beaktning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 1 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) stadgas att det endast är den som lever vid arvlåtarens död som kan ta emot ett arv. Av 18 kap 1§ 3st ÄB framgår att i ett sådant fall att en arvinge har rätt till arv först efter att en annan arvinge har avlidit är personen delägare i dennes dödsbo men inte i arvlåtarens. Detta innebär alltså att ditt fall att din styvfars syskonbarn inte är dödsbodelägare till honom utan istället kommer att vara delägare i din mammas dödsbo. Om något av syskonbarnen skulle avlida innan arvsskifte påverkar inte rätten till arv så länge syskonbarnet levde vid arvlåtarens (alltså din styvfars) bortgång. Om något av syskonbarnen skulle avlida innan arvsskiftet ska arvet alltså ingå i dennes dödsbo.

Det som du bör beakta som bröstarvinge är att du alltid har rätt till laglott efter din mamma. Laglotten är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB vilket är det som du skulle ha erhållit förutsatt att det inte funnits något testamente. För att erhålla din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3§ ÄB.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?