Vad händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet?

2020-05-26 i Bolag
FRÅGA
Vad händer vid inte beviljad ansvarsfrihet i aktiebolag
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du undrar vad som händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet. Bestämmelser om det finns i aktiebolagslagen.

Obligatoriskt ärende på ordinarie bolagsstämma

Vid den ordinarie bolagsstämman ska aktieägarna besluta om styrelseledamöter och VD ska beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget (7:11 p. 3 ABL). Syftet med beslutet är att aktieägarna ska ge besked om de accepterar styrelsens och VDs förvaltning av bolaget under det räkenskapsår som varit. Beslut om ansvarsfrihet fattas för varje person var för sig, inte för styrelsen som ett kollektiv.

Ej beviljad ansvarsfrihet kan medföra skadestånd

Om bolagsstämman beslutar att inte bevilja ansvarsfrihet medför det en rätt för bolaget att väcka skadeståndstalan gentemot de styrelseledamöter eller VD som inte har beviljats ansvarsfrihet (29:7 ABL). En styrelseledamot eller VD kan bli skadeståndsskyldig för skador som denne uppsåtligen eller oaktsamt har orsakat bolaget vid fullgörandet av sitt uppdrag (29:1 första stycket ABL). Bolaget har ett år på sig från bolagsstämman att väcka skadeståndstalan (29:10 ABL).

Det som kan hända om du som styrelseledamot eller VD inte beviljas ansvarsfrihet är alltså att bolaget kan komma att väcka skadeståndstalan gentemot dig. Ett beslut om att inte beviljas ansvarsfrihet innebär dock inte i sig ett skadeståndsansvar, utan det är en förutsättning för att bolaget överhuvudtaget ska ha rätt att väcka talan om skadestånd. Ett beslut om beviljad ansvarsfrihet medför däremot att bolaget som huvudregel har förlorat sin rätt att kräva skadestånd.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (689)
2021-01-17 Fördelning av utdelningen till aktieägare
2021-01-17 Ändring av aktieägaravtal
2021-01-16 Suppleants ansvar om ensam styrelseledamot avlider?
2020-12-30 Vad kostar det att starta ett AB?

Alla besvarade frågor (88252)