Vad händer om en husköpare inte söker lagfart?

FRÅGA
Jag har sålt en fastighet, undertecknat köpekontrakt och övriga handlingar som är nödvändiga för ägarskifte. Nu verkar det som köparen vill strunta i att ansöka om lagfart. Det är nu över tre månader sedan ägarskiftet, och han svarar inte på hänvändelser från mig. Får man göra så i Sverige? Det blir väl jag då som måste stå för betalning av fastighetsavgift, kommunala avgifter, etc.? Vilka möjligheter (eller pressmedel) har jag som säljare för att få honom att ansöka om lagfart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Den som köpt ett hus är skyldig att registrera lagfart för denna (20 kap. 1 §). Detta ska ske inom tre månader från det att köpavtalet tecknades (20 kap. 2 §). Om köparen inte söker lagfart inom denna tid kan hen bli ålagd att göra det inom en föreskriven tid vid åläggande av vite, dvs att hen måste betala en avgift om hen inte söker lagfarten inom denna tid (20 kap. 3 §). Detta beslut fattas av inskrivningsmyndigheten men det kan vara en god idé för dig att skriva till köparen och förklara detta.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?