Vad händer om en domare eller en advokat är opartisk/jävig?

2021-02-07 i Domstol
FRÅGA
Hej! I en domstol så ska ju domarna vara opartiska. Men om domare trots allt skulle vara partiska och döma efter sina känslor, kan domarna då bli åtalade? Och så undrar jag även om ifall en advokat skulle vara partisk mot sin klient ,exempelvis om advokaten inte gillade brottet som klienten begått och inte gör sitt jobb att skydda sin klient utan talar för målsägandens fördel istället. Vad händer då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Såsom jag tolkar din fråga, undrar du vad som händer om en domare skulle under en rättegång vara partisk, samt vad som händer om en advokat inte är lojal mot sin klient, utan talar till fördel för motpart.

Regler för domare och advokater under rättegång finns i rättegångsbalken, förkortad RB. Det finns även bestämmelser vad gäller domare som är partiska i brottsbalken, förkortad BrB.

Domare
En domare som är partisk kallas för jäv. En domare får inte vara jävig under en rättegång (4 kap. 13 § RB). Om det föreligger en situation där en domare kan bli jävig, ska domaren själv anmäla detta (4 kap. 14 § 1 stycket RB). Det betyder att en domare ska själv berätta om en jävsituation föreligger. Skulle domaren inte göra detta, och jävet uppmärksammat, kan detta överklagas. Om det överklagas, ska det beslut eller den dom som omfattas förklaras ogiltig. Beslut ska då tas om rättegången ska göras om. Då kommer domaren att bytas ut till en annan.

Om en domare inte skulle anmäla att jäv föreligger, och domaren med uppsåt eller oaktsamhet genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för sina uppgifter, kan hen dömas för tjänstefel (20 kap. 1 § 1 stycket BrB). Det betyder, att en domare kan bli åtalad för brottet tjänstefel, om hen är jävig.

Advokat
En advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller agerar oredligt ska uteslutas ur advokatsamfundet. Om det är mildrande omständigheter kan istället en varning tilldelas (8 kap. 7 § 1 stycket RB). Detsamma gäller, om en advokat åsidosätter sina plikter som advokat (8 kap. 7 § 2 stycket RB). Det betyder, att en advokat som inte agerar utifrån sina plikter och inte är lojal mot sin klient, utan arbetar till fördel åt motpart, kan riskera att uteslutas ur advokatsamfundet. Beroende på omständigheterna, kan dock också en varning tilldelas.

Sammanfattning
Om en domare är partisk, med andra ord jävig, vid en rättegång eller annan rättslig förhandling, kan domen eller beslutet ogiltigförklaras. För detta krävs ett överklagande från någon av parterna. Beslut kan då göras om rättegången eller förhandlingen ska föras på nytt. Domaren som är jävig, riskerar även att åtalas för brottet tjänstefel.

En advokat som åsidosätter sina plikter, och inte agerar utifrån sin klients bästa, utan istället för motpartens fördel, riskerar att uteslutas ur advokatsamfundet.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga! Har du fler funderingar, är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (530)
2021-12-07 Sjuk vid rättegång
2021-12-06 Mål i förvaltningsrätten
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

Alla besvarade frågor (97711)