Vad händer om en bolagsman i ett handelsbolag avlider?

2017-09-14 i Bolag
FRÅGA
jag äger ett handelsbolag med min far. Om han dör går hans del då till hans andra barn?kan man skriva bort det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ska handelsbolaget likvideras om en bolagsman avlider

Huvudregeln om en delägare i ett handelsbolag (bolagsman) avlider är att handelsbolaget ska träda i likvidation (2 kap. 26 § lagen om handelsbolag och enkla bolag; HBL). Likvidation innebär att bolagets tillgångar säljs och skulderna betalas av. Därefter ska överskottet fördelas mellan delägarna (i ditt fall mellan dig och din fars arvingar).

Den avlidne bolagsmannens barn tar alltså inte över den avlidnes andel i handelsbolaget. Den som önskar att bolaget träder i likvidation måste dock påkalla detta. Du kan läsa mer om hur en likvidation går till på Bolagsverkets hemsida.

Genom ett avtal kan bolagsmännen komma överens om vad som ska ske istället för likvidation

Bolagsmännen har dock möjlighet att avtala om att arvingarna ska få möjlighet att ta över den avlidne bolagsmannens andel i handelsbolaget och att verksamheten därefter ska fortsätta. Detta sker alltså inte per automatik.

Som ett alternativ kan bolagsmännen avtala om att den avlidne bolagsmannen ska utträda ur handelsbolaget istället för att likvidation ska ske (2 kap. 29 § HBL).

Om inget avtal finns kan den kvarvarande bolagsmannen lösa ut den avlidne bolagsmannen

Den kvarvarande bolagsmannen kan även (i efterhand) lösa ut den avlidne bolagsmannen. I detta fall ska dödsboet efter den avlidne kompenseras med ett belopp som motsvarar bolagsmannens andel i handelsbolaget (2 kap. 30 § HBL).

Ett handelsbolag kräver minst två bolagsmän

Om handelsbolaget, efter någon av ovanstående scenarion, kvarstår med endast en bolagsman måste bolaget antingen avvecklas eller utökas med ytterligare en bolagsman. Ett handelsbolag kan alltså inte drivas av en ensam bolagsman. Om handelsbolaget har bestått av endast en bolagsman under sex månaders tid anses handelsbolaget ha trätt i likvidation (2 kap. 28 § HBL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (731)
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?
2021-07-13 Försäljning av andel inom konsortium
2021-07-06 Rätt till redovisningshandlingar inför bolagstämma
2021-07-02 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuldsanering?

Alla besvarade frågor (94351)