Vad händer om en arvtagare nekar att skriva under bouppteckningen?

FRÅGA
Kan en arvtagare neka att skriva under en bouppteckning ? Vad händer om detta sker? Anledning därtill är att bouppteckningen ej är komplett.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör bouppteckning och om en arvtagare kan neka att skriva under en sådan. En bouppteckning behöver bara skrivas under av förrättningsmännen och bouppgivaren. Bouppgivaren är oftast kvarlevande make/maka eller den som anses ha bäst koll på den avlidnes tillhörigheter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör bouppgivaren utan en arvtagare.

(20 kap 6 § ärvdabalken – ÄB).

Alla arvtagare behöver skriva under en arvskifteshandling. Om någon arvtagare nekar att skriva under denna kan man begära att en skiftesman utses. Denna medlar mellan parterna i den mån det går. Om en arvtagare ändå inte vill gå med på skiftet kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte. Det innebär att skiftesmannen beslutar hur egendomen ska delas upp. På så sätt avvecklas dödsboet ändå.

(23 kap 4 § ÄB)

Sammanfattningsvis finns det alltså lösningar för att kunna avveckla ett dödsbo, trots att en arvtagare nekar till att skriva under. Det kan vara skönt att veta. Dock är det i de allra flesta fall en bättre lösning att försöka komma överens eftersom det kostar att anlita en skiftesman. Denna kostnad kan finansieras av medel ur dödsboet, men det i sin tur leder till att arvet blir mindre.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Om du har någon ytterligare fundering är du välkommen att återkomma.

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84343)