Vad händer om en arvtagare nekar att skriva under bouppteckningen?

Kan en arvtagare neka att skriva under en bouppteckning ? Vad händer om detta sker? Anledning därtill är att bouppteckningen ej är komplett.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör bouppteckning och om en arvtagare kan neka att skriva under en sådan. En bouppteckning behöver bara skrivas under av förrättningsmännen och bouppgivaren. Bouppgivaren är oftast kvarlevande make/maka eller den som anses ha bäst koll på den avlidnes tillhörigheter. Jag tolkar din fråga som att det inte rör bouppgivaren utan en arvtagare.

(20 kap 6 § ärvdabalken – ÄB).

Alla arvtagare behöver skriva under en arvskifteshandling. Om någon arvtagare nekar att skriva under denna kan man begära att en skiftesman utses. Denna medlar mellan parterna i den mån det går. Om en arvtagare ändå inte vill gå med på skiftet kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte. Det innebär att skiftesmannen beslutar hur egendomen ska delas upp. På så sätt avvecklas dödsboet ändå.

(23 kap 4 § ÄB)

Sammanfattningsvis finns det alltså lösningar för att kunna avveckla ett dödsbo, trots att en arvtagare nekar till att skriva under. Det kan vara skönt att veta. Dock är det i de allra flesta fall en bättre lösning att försöka komma överens eftersom det kostar att anlita en skiftesman. Denna kostnad kan finansieras av medel ur dödsboet, men det i sin tur leder till att arvet blir mindre.

Jag hoppas att jag besvarat din fråga. Om du har någon ytterligare fundering är du välkommen att återkomma.

Vänligen

Maya HempelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000