FrågaPROCESSRÄTTDomstol29/09/2022

Vad händer om den tilltalade uteblir från rättegången?

Man åtalad för grovt rattfylleri! I nov ska han infinna sig i tingsrätten, detta vet jag för jag är vittne! Mannen i fråga har rest hem till USA igen. Om han inte dyker upp vad händer då?

Lawline svarar

 Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring utevaro från rättegången finns i Rättegångsbalken. Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller generellt när den tilltalade uteblir från rättegången. 


Skyldighet att närvara vid rättegången

I det fall den tilltalade uteblir från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling ska huvudförhandlingen ställas in och flyttas till ett senare tillfälle (46 kap. 2 § Rättegångsbalken). Rätten ska även ta ställning till om målet kan avgöras trots att den tilltalade inte är närvarande (46 kap. 15 § Rättegångsbalken). Grundförutsättningen är att saken kan utredas tillfredsställande. I lagen anges tre situationer när målet kan avgöras utan den tilltalades personliga närvaro. För det första kan det bli aktuellt om det inte finns anledning att döma till annan påföljd än böter, fängelse i högst sex månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder i förening. För det andra kan det ske om den tilltalade, sedan denne delgetts stämning, har avvikit eller hållit sig undan på ett sådant sätt att denne inte kan hämtas till domstolen. Slutligen anges att om den tilltalade lider av en allvarlig psykisk störning och dennes närvaro därför inte är nödvändig, kan målet avgöras utan dennes närvaro. (46 kap. 15 a § Rättegångsbalken). 

Om rätten bedömer att målet inte kan avgöras utan den tilltalades personliga närvaro, ska rätten besluta om vite kan dömas ut till den tilltalade. Rätten ska även avgöra om den tilltalade kan hämtas till domstolen samma dag eller vid ett senare tillfälle och om det finns skäl att häkta den tilltalade. I lagen anges att ett skäl för hämtning är att det kan antas att den tilltalade inte kan följa en ny kallelse. Ett skäl för häktning är att tidigare hämtningsförsök har misslyckats eller att det är sannolikt att den tilltalade av andra skäl inte kan hämtas (46 kap. 15 § andra stycket Rättegångsbalken).


Sammanfattning

Om den tilltalade uteblir från en huvudförhandling ska huvudförhandlingen skjutas upp till ett senare tillfälle. Rätten ska även ta ställning till om det finns möjlighet att avgöra målet trots att den tilltalade uteblivit. Bedömer rätten att detta inte är möjligt kan vite dömas ut till den tilltalade. I vissa fall kan den tilltalade bli hämtad till domstolen eller häktas. Det är dock svårt att säga exakt vad som kommer ske i ditt fall då bedömningen varierar beroende på omständigheterna i fallet.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! 


Med vänliga hälsningar,

Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo