Vad händer om den ena sambon dör före den andre?

FRÅGA
Vår pappa 88 år har köpt en marklägenhet för 1 miljon kr dit han och hans sambo ska flytta 1 april. Pappa har betalat lägenheten kontant och står som ensam köpare och bostadsrättsinnehavare. Vad händer om pappa dör före sambon? Vi barn och pappa vill inte att hon ska ha rätt till lägenheten. Vilka avtal behöver eventuellt skrivas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det har din far köpt en lägenhet i syfte att bo i den tillsammans med sin sambo (stadigvarande, i ett förhållande med gemensamt hushåll). Tillämplig lag för denna situation är sambolag(2003:376).

Sambos ärver inte varandra (2 kap ärvdabalk), dock har de rätt till halva samboegendomen (bohag och bostad). Gemensamt bohag utgör inre lösöre (möbler med mera), och inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål eller uteslutande används utav ena sambon (6, 7§§ sambolag). Upphör samboförhållandet, exempelvis på grund av att din far avlider, kommer det ske en bodelning om hans sambo så begär det (8§ sambolag). I bodelningen ingår samboegendomen som utgör bostad och bohag, bostaden utgör endast samboegendom om den köptes i syfte att användas gemensamt. Detta innebär att om din far köper lägenheten med åtanke att bo där med sin sambo så utgör den samboegendom (se 3§ sambolag). Utifrån din beskrivning är det min uppfattning att så också är fallet, bostaden kommer då ingå i samboegendomen och delas lika mellan dem vid en begärd bodelning.

För att undvika att en bodelning sker (och att sambon då får rätt till halva samboegendomen) så kan de skriva ett samboavtal (9§ samboavtal). Då avtalar de om att vissa eller alla delar av sambolagen ska bortses ifrån, exempelvis att bodelning inte ska när samboförhållandet tar slut. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda sambos/(blivande sambos) (9§ 2 st sambolag).

Sammanfattningsvis; Lägenheten kommer utgöra samboegendom då denna införskaffades av din far för gemensamt bruk. Vid en bodelning delas då egendomen lika mellan sambos (detta sker trots att din far betalat hela lägenheten). Genom ett samboavtal går det dock att undvika att din fars sambo vid en bodelning får halva värdet av lägenheten. De kan då avtala om att bostaden fråntas bodelning. Som framgår av sambolagen är detta dock något de två tillsammans måste avtala om.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2261)
2019-05-17 Vad ska jag göra när sambon är hotfull och vägrar flytta ut?
2019-05-17 Hur gör vi för att samboegendomen inte ska delas i en uppdelning?
2019-05-16 Vad kan min dotter begära i bodelning med sin sambo?
2019-05-15 Hund och sambolagen

Alla besvarade frågor (69137)