Vad händer om den efterlevande maken har särkullbarn?

2019-12-19 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Det finns mycket information om vad som händer när ett särkullbarns förälder avlider men jag hittar inget om motsatsen. Vad gäller i följande scenario:Kalle och Anna är gifta och har två barn. Kalle har två särkullbarn sedan ett tidigare äktenskap. Om Anna avlider så får ju Kalle vid bodelningen hela kvarlåtenskapen eftersom särkullbarnens är hans. Men vad händer när Kalle dör? Då alla fyra barn är hans bröstarvingar så skulle ju arvslotterna vara lika stora men egentligen så borde väl Annas två barn ha rätt till 50%+25% av Kalles kvarlåtenskap?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till arv så är det främst i ärvdabalken som vi hittar tillämpliga bestämmelser.

Kalle får sitta kvar i orubbat bo

Det stämmer att om Anna skulle avlida före Kalle så ärver Kalle hela kvarlåtenskapen och får alltså då sitta kvar i orubbat bo (1 § 3 kap. 1st ÄB). Annas barn har då efterarvsrätt till Annas egendom och får alltså ärva denna efter det att Kalle har avlidit (2 § 3 kap. ÄB).

Man gör en fiktiv bodelning

För att veta hur stor del av den egendom som Kalle har som ska räknas som Annas kvarlåtenskap så bör man göra en fiktiv bodelning. Sedan räknar man ut vilken procentsats som är Kalls egen egendom och hur stor procentsats som är Annas kvarlåtenskap.

Annas barn får ut arv efter henne när Kalle avlider

När Kalle sedan avlider så delar man först ut den procentsatsen av hans egendom som är Annas kvarlåtenskap på hennes bröstarvingar, vilket i detta fall är deras gemensamma barn. Efter att detta är gjort så tar man Kalles övriga kvarlåtenskap och delar den lika mellan hans bröstarvingar, vilket i detta fallet är deras gemensamma barn och hans särkullbarn.

Ett räkneexempel

När Anna har avlidit så ser man vid den fiktiva bodelningen att hon äger 60.000:- av hennes och Kalles bo och att Kalle äger 40.000:-. Således äger Anna 60% och Kalle 40%. Kalle ärver Annas del och Annas barn har då efterarvsrätt till hennes kvarlåtenskap.

När Kalle sedan dör så finns det 80.000:- kvar. Då börjar man med att fördela Annas barns efterarv. Då det ligger på 60% så tar man 60% av 80.000 vilket blir 48.000:-. Detta delas då jämnt upp mellan Annas barn, alltså de gemensamma barnen, som då får 24.000:- var. Efter det så tar man det som blir kvar av Kalles kvarlåtenskap och delar upp det jämnt på Kalles bröstarvingar vilket är särkullbarnen och de gemensamma barnen. Således får de en fjärdedel var av 32.000:- vilket blir 8000:-.

Gemensamt barn 1: 24.000 +8.000

Gemensamt barn 2: 24.000 +8.000

Kalles särkullbarn 1: 8000

Kalles särkullbarn 2: 8000

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (672)
2020-04-08 Hur fördelas efterlevande makes förmögenhet mellan efterarvinge och särkullbarn?
2020-04-08 Kan mor göra ett av tre syskon arvlös?
2020-03-27 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-03-21 Vad innebär ärvdabalken 3kap. 3§ i praktiken?

Alla besvarade frågor (78775)