Vad händer om den andra sambon dör

Vi är sambor och har 2 gemensamma barn under 18. Äger en bostadsrätt tillsammans. Vad händer med bostaden om en av oss skulle gå bort? Vi vill att den andre ska få bo kvar med barnen och ta över den andra låndelen. Om vi inte är gifta måste man då skriva ett testamente ?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni är sambos ärver ni inte varandra. Ni kan då skriva testamente med varandra som testamentstagare. Viktigt att komma ihåg är att barnen alltid har rätt till sin så kallade laglott som är hälften av deras arvslott (se kap. 7 Ärvdabalken). Det betyder att en fjärdedel av bostadsrätten går till barnen. Ett sätt att lösa denna situation är att båda samborna tecknar livförsäkring med varandra som förmånstagare. Det utfalla beloppet från livförsäkringen till den efterlevande sambon kan då hjälpa till att "köpa ut" barnens fjärdedel.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning