Vad händer om delägarna i en sommarstuga inte är överens om försäljning?

Vi är tre syskon som ärvt en sommarstuga. Om en eller två av oss vill sälja och den tredje inte vill vad gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver regleras i lagen om samäganderätt. Om endast en eller två av tre delägare är överens om att fastigheten ska säljas har de rätt att ansöka (hos tingsrätten) om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6 §). Det går dock att avtala om ett försäljningsförbud, men detta kräver att samtliga delägare är överens.

Den delägare som inte vill sälja sommarstugan kan förhindra detta (tillfälligt) genom att visa att synnerliga skäl för anstånd föreligger. Synnerliga skäl kan t.ex. anses föreligga om fastigheten kommer att säljas till ett mycket högre pris under sommaren och att det därför är bättre att vänta tills dess med att sälja.

Ett försäljningsförbud kan också föreligga om arvlåtaren (den person ni har ärvt sommarstugan av) genom testamente har uttryckt att fastigheten inte får överlåtas av er. Detta förordnande är i så fall bindande för er under er livstid.

Om inget avtal eller testamente som reglerar denna fråga finns är det alltså svårt för en delägare att förhindra försäljning av sommarstugan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning