Vad händer om delägarna i en sommarstuga inte är överens om försäljning?

FRÅGA
Vi är tre syskon som ärvt en sommarstuga. Om en eller två av oss vill sälja och den tredje inte vill vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Situationen du beskriver regleras i lagen om samäganderätt. Om endast en eller två av tre delägare är överens om att fastigheten ska säljas har de rätt att ansöka (hos tingsrätten) om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion (6 §). Det går dock att avtala om ett försäljningsförbud, men detta kräver att samtliga delägare är överens.

Den delägare som inte vill sälja sommarstugan kan förhindra detta (tillfälligt) genom att visa att synnerliga skäl för anstånd föreligger. Synnerliga skäl kan t.ex. anses föreligga om fastigheten kommer att säljas till ett mycket högre pris under sommaren och att det därför är bättre att vänta tills dess med att sälja.

Ett försäljningsförbud kan också föreligga om arvlåtaren (den person ni har ärvt sommarstugan av) genom testamente har uttryckt att fastigheten inte får överlåtas av er. Detta förordnande är i så fall bindande för er under er livstid.

Om inget avtal eller testamente som reglerar denna fråga finns är det alltså svårt för en delägare att förhindra försäljning av sommarstugan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94564)