FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente13/08/2019

Vad händer om bröstarvingen ignorerar testamentet?

Hej, jag har en följdfråga till denna fråga som min man ställde till er idag: https://lawline.se/answers/bortadopterades-barns-ratt-till-laglott Vad händer om den icke bortadopterade bröstarvingen vägrar dela med sig av laglotten till de två bortadopterade sönerna? Den är ju rent juridiskt enbart hans. Varifrån tar man pengarna då?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvinges rätt till laglott
Utifrån svaret på den tidigare frågan antar jag att ett testamente upprättats som ger de två bortadopterade barnen arvsrätt.

Det är dock inte meningen att det icke bortadopterade barnet (bröstarvingen) ska dela med sig av sin laglott. Din man får nämligen inte testamentera bort en bröstarvinges laglott. Om ni ändå skriver ett testamente som inskränker på laglotten kan bröstarvingen jämka testamentet och därmed få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § ärvdabalken).

Eftersom din man endast har en bröstarvinge är laglotten halva arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Han kan därför endast testamentera bort den andra halvan av arvslotten. Hans två bortadopterade barn kan därför som mest få ¼ av arvet vardera.

½ (bröstarvingens laglott) + ¼ (testamente bortadopterat barn) + ¼ (testamente bortadopterat barn) = hela arvslotten

Ansök om skiftesman
Om din mans bröstarvinge vägrar dela med sig av det arv som överstiger laglotten kan hans bortadopterade barn ansöka om en skiftesman hos tingsrätten som då kan göra ett tvångsskifte och därmed bestämma hur arvet ska fördelas i enlighet med testamentet (23 kap. 5 § ärvdabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?