FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag27/08/2018

Vad händer om bolagsman i ett handelsbolag avlider?

Hej, min pappa har ett handelsbolag med sin bror. Om någon av dom avlider, ärver resp. fru den delen i handelsbolaget då? (alltså går direkt in som bolagsman )Eller måste bolaget upphöra? Jag tror inte att något är skrivet utan vad säger lagen? Om den brodern som avlider äger ett hus måste det då säljas och pengarna går till handelsbolaget? eller ärver resp. fru pengarna? (Huset ägs privat inte av handelsbolaget).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om handelsbolag finns stadgade i bolagslagen (HBL). Din fråga innehåller även frågor om arv, och då är även ärvdabalken (ÄB) tillämplig.

Vad händer om någon av bolagsmännen avlider?

Huvudregeln enligt lagen är att bolaget ska träda i likvidation när en bolagsman avlider, dvs bolaget ska upphöra (2 kap. 26 § HBL). Detta är huvudregeln eftersom den enskilda bolagsmannen i ett bolag generellt sätt har stor betydelse för bolaget, samt att dödsboet inte ska vara juridiskt bunden till någonting över en längre tid. Platsen som bolagsman går inte i arv till deras respektive fruar.

Måste huset säljas och ska då pengarna gå till handelsbolaget eller ärver frun dem?

När en person dör utvecklas ett dödsbo. Om den avlidna personen är gift ska det som huvudregel först genomföras en bodelning. Den avlidnes del i bodelningen samt eventuell enskild egendom är det som utgör kvarlåtenskapen. Det är kvarlåtenskapen som fördelas genom arv. Huset är en del av kvarlåtenskapen.

I första hand går arvet till den avlidnes bröstarvingar, dvs barn. Den efterlevande maken ärver gemensamma barns andelar. Om den avlidne inte hade några barn ärver den efterlevande maken hela arvet om det inte finns testamente som säger annat (2 kap. 1 § ÄB samt 3 kap. 1 § ÄB).

Huset måste alltså inte säljas, utan det ingår i arvet. Om det skulle behöva säljas så ingår istället pengarna i arvet, men de ska inte gå till handelsbolaget.

Sammanfattning

Huvudregeln enligt lagen är alltså att bolaget ska träda i likvidation när en bolagsman avlider. Om brodern som äger ett hus skulle avlida skulle det inte behöva säljas, och pengarna skulle inte gå till handelsbolaget. Huset ingår i hans kvarlåtenskap och hans eventuella barn eller hans fru skulle ärva det.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000