FrågaFAMILJERÄTTFaderskap11/05/2020

Vad händer om barnets pappa inte vill bekräfta faderskapet?

Hej!

Jag undrar vad som händer ifall pappan inte vill bekräfta faderskap och inte skriver under papper om detta? Har han rätt att vara anonym eller måste saken gå vidare då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken (FB).

Om barnets mamma och pappa inte är gifta kan faderskapet fastställas på två sätt, antingen genom bekräftelse eller genom dom. Om barnet föräldrars är gifta föreligger det en s.k.faderskapspresumtion där mammans make i regel automatiskt anses vara barnets far. I sådana fall behöver faderskapet inte bekräftas på annat vis (1 kap. 1 § FB).

Om pappan inte vill bekräfta faderskapet kan domstolen fastställa faderskapet genom dom, förutsatt att det är utrett att mannen är barnets biologiska far (1 kap. 5 § FB). En talan om fastställande av faderskap kan väckas av barnet. Även barnets mamma kan väcka talan om hon har vårdnaden om barnet (3 kap. 5 § FB).

Sammanfattning

Om pappan vägrar bekräfta faderskapet kan barnet eller barnets mamma väcka talan i domstol. Domstolen ska då, efter att det är utrett att mannen är barnets biologiska pappa, fastställa faderskapet.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000