Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?

FRÅGA
Om man ärver ett hus efter dödsbo som man inte kan överta lånen på, tar banken huset då? eller tvingar banken oss att sälja eftersom man inte kan överta lån pga för obefintlig inkomst/skulder.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ingen av dödsbodelägarna får överta lånet för banken måste dödsboet sälja fastigheten för att kunna lösa lånet, om inte dödsboet har andra tillgångar som räcker för att kunna betala hela lånet. Om ni redan gjort arvskifte ska arvskiftet återgå för att ni ska kunna sälja fastigheten och betala skulden till banken (21 kap. 4 § ärvdabalken).

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91415)