Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?

FRÅGA
Om man ärver ett hus efter dödsbo som man inte kan överta lånen på, tar banken huset då? eller tvingar banken oss att sälja eftersom man inte kan överta lån pga för obefintlig inkomst/skulder.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ingen av dödsbodelägarna får överta lånet för banken måste dödsboet sälja fastigheten för att kunna lösa lånet, om inte dödsboet har andra tillgångar som räcker för att kunna betala hela lånet. Om ni redan gjort arvskifte ska arvskiftet återgå för att ni ska kunna sälja fastigheten och betala skulden till banken (21 kap. 4 § ärvdabalken).

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88090)