Vad händer om båda föräldrarna avlider samtidigt?

2021-04-10 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Vad händer med ett barn om båda föräldrarna skulle avlida samtidigt och det inte finns någon annan som vill adoptera honom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalken (FB), som innehåller bestämmelser om vårdnad av barn.

Tingsrätten utser en särskild vårdnadshavare till barnet: Om ni båda föräldrar skulle dö samtidigt är det Tingsrättens roll att utse en eller två personer som blir särskilt förordnad vårdnadshavare till ert barn. Ofta blir den särskilt förordnade vårdnadshavaren också förmyndare till barnet. Det är Socialnämnden som sköter ansökan till Tingsrätten och de lämnar en utredning med förslag på vem som kan vara en bra vårdnadshavare och ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Domstolen är dock inte bunden till rekommendationen från Socialnämnden utan måste såklart göra en prövning. (FB 6 kap. 9 § samt 6 kap. 10a § första stycket)

Föräldrarnas önskemål ska respekteras: Om båda (eller någon av föräldrarna) har uttryckt en önskan om vem som ska ta hand om barnet ska domstolen som huvudregel ge uppdraget till den personen, förutsatt att personen vill åta sig ansvaret. Undantagsvis kan domstolen bortse från önskemålet om personen bedöms som olämplig. Exempelvis kan tillståndet eller situationen för den önskade personen ändras sedan det att ni uttryckt er vilja, och därför kan det av olika anledningar anses olämpligt att förordna den personen som vårdnadshavare – trots er önskan (FB 6 kap. 10a § fjärde stycket).

I takt med att barnet blir äldre och mognar ökar den betydelse som domstolen ger barnets vilja. Barnets inställning till den person ni har önskat kan därför ges stor betydelse när domstolen ska göra lämplighetsbedömning, och bidra till att personen kan bedömas vara olämplig.

Barnets bästa är avgörande för domstolens beslut: Vid frågor om vårdnad ska domstolen fästa särskilt vikt vid barnets bästa, vilket ska vara avgörande för beslutet av vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare. Det innebär att det som blir bäst för barnet är det absolut viktigaste i bedömningen. Barnets individuella förutsättningar och behov måste tas i beaktning såväl som barnets egen vilja. Bedömningen får inte vara godtycklig, utan ska stödjas av kunskap och erfarenhet (FB 6 kap 2a §).

Hur ni föräldrar kan uttrycka ert önskemål om vem som ska bli vårdnadshavare: Jag rekommenderar er att om ni har någon i åtanke, att prata med den för att höra om de kan tänka sig att ta på sig detta viktiga uppdrag vid händelse av er död. Det ni sedan kan göra för att se till att ert önskemål inte förbises är att skriva in det i ert testamente. För att er vilja ska beaktas av Socialnämnden och domstolen måste det vara känt att detta var er önskan. Därför kan det kännas mer säkert att anteckna er vilja i ett testamente, inte minst för att det gör det enklare att bevisa vad ni faktiskt ville, än att anförtro det muntligt till släktingar eller vänner. Tänk också på att ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt!

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?