Vad händer om arvlåtaren ger bort en gåva till en av bröstarvingarna strax innan sin bortgång?

Är det juridiskt korrekt.att min bror får mamma att ge han sommarstuga 0kr utan min vetskap.nu är mor död sen en månad.har jag inte rätt att veta juristens namn som sköter bouppteckningen.bouppteckning äger rum datum X.mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då frågan rör din rätt till arv så kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).

Omständigheten kan utgöra ett förskott på arv

Först vill jag inleda med att beklaga sorgen.

Sedan bör nämnas att din mamma inte haft någon skyldighet att berätta om gåvan för dig.

Utan att ha några mer ingående detaljer kring gåvan kan däremot sägas att omständigheten som regel är att anse som förskott på arv, som i sådana fall ska avräknas från din brors del av arvet när arvet fördelas er emellan (6 kap. 1 § första stycket ÄB).

Undantag kan dock förekomma, exempelvis om din bror fått ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv.

Detta är något du bör ta upp med juristen i samband med bouppteckningen.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning