Vad händer när vårt barn har omhändertagits enligt LVU?

2017-10-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi har 17 år tjej och hon sa att föräldrar slog henne, Hon var ledsen med oss men vi aldrig menade att skada henne. Hon stannar med en familj för 3 dagar nu och imorgon ska vi träffa social tjänsten igen för avstämning och vad de vill säger till oss. Vi vet att min dotter vill komma tillbaka men de tog hennes mobile och hon slutade kontakta oss. Hon sa till mig när jag kontaktade henne att hon ville inte gå till social men skolan mentor tänkte att hon var misshandlade. Social sa att hon vill inte komma tillbaka för att hon var stressad och känner sig rädd. Men dotter längtar efter hennes familj och hon är tvungen att stanna hos annan familj. Hon försökte att lämna men hon kunde inte.Vi har 5 barn och de växer bra .Vad ska vi göra för att få vårt barn tillbaka. Mamman kan inte sluta gråta och det orsaka oro i familjen. Syskon frågar efter Henne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt är du en av föräldrarna till tjejen som har blivit omhändertagen av socialtjänsten. Det verkar alltså röra sig om ett omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Jag ska försöka förklara vad som gäller enligt lag i ett sånt fall och vad du och tjejens mamma kan göra.

Omedelbart omhändertagande av barn och unga under 20 år

Om socialtjänsten gör en utredning av en familj och kommer fram till att ett barn utsätts för misshandel, blir utnyttjat eller inte blir omhändertaget tillräckligt bra kan socialtjänsten bestämma att barnet ska få vård (LVU 2 §). Finns det ett sånt vårdbehov kan barnet t. ex. få åka iväg och bo hos en annan familj under en tid.

Om socialtjänsten har fått information om ett barn eller ungdom under 20 år som gör det sannolikt att barnet har ett sånt vårdbehov kan de bestämma att omedelbart ta hand om barnet utan att göra en fullständig utredning av barnet och familjens situation (LVU 6 §). Socialtjänsten har den möjligheten så att de snabbt ska kunna ta hand om barn som far illa hemma.

När socialtjänsten har beslutat att göra ett omedelbart omhändertagande av ett barn eller ungdom ska frågan tas upp i domstolen så snart som möjligt (helst inom en vecka). Domstolen ska göra en andra bedömning och bestämma om socialtjänsten har gjort rätt när de omhändertog barnet eller inte (LVU 7 §).

Rätt till offentligt biträde

Både barn och unga som omhändertas av socialtjänsten och barnets vårdnadshavare (oftast föräldrarna) har rätt till det som kallas offentligt biträde (LVU 39 §). Ett offentligt biträde är en jurist som biträder barnets eller vårdnadshavarens intressen och hjälper dem när frågan om vården ska tas upp i domstol. Ett offentligt biträde behöver man inte betala för själv, utan det betalas genom staten.

Domstolen som tar hand om frågan är skyldig att utse jurister som kan ta på sig uppdraget som biträde, men om de berörda personerna har ett önskemål om en viss jurist som de vill ha hjälp av kan de ange önskemålet. Domstolen ska då försöka ta hänsyn till önskemålet.

Sammanfattning och råd

Jag förutsätter att er dotter har blivit omedelbart omhändertagen av socialtjänsten enligt LVU och att ni därför snart ska vara med i en domstolsprocess som kommer gå ut på att pröva om vården är nödvändig och hur den i så fall ska se ut. I den processen har ni (med förutsättning att ni är vårdnadshavare) och er dotter rätt till offentliga biträden. Alltså en jurist som ska hjälpa er i domstolen och som betalas av staten. Om ni vill kan ni ge namnet på en viss jurist eller advokat som ni vill ha hjälp av, så kan ni få det om det är möjligt.

Det är domstolen som ska ta hand om frågan som ska se till att ni får era offentliga biträden. Det är förvaltningsrätten där ni bor som tar hand om frågan och när de har fått in ärendet från socialtjänsten kan ni höra av er till dem och fråga om processen och om er rätt att få ett biträde. Innan domstolen har fått in ärendet är det socialtjänsten i er kommun som ni kan vända er till. Ni borde ha fått en handläggare eller kontaktperson i samband med att flickan omhändertogs. Den personen kan ni också kontakta och fråga om er rätt att få ett offentligt biträde.

När processen väl är igång är det ert offentliga biträde som hjälper er. Om ni inte anser att tjejen behöver vård kan det offentliga biträder hjälpa er att framföra det i domstolen. Om domstolen skulle besluta att socialtjänsten har rätt kan ni få hjälp av ert biträde att överklaga beslutet längre fram.

Innan ni har fått ert offentliga biträde kan ni alltid vända er med frågor om processen till er kontaktperson på socialtjänsten eller till domstolen som ska ta hand om frågan.

Jag hoppas att detta svar har varit till er hjälp och att det går bra för er och flickan framöver.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?