Vad händer när två makar dör tätt efter varandra och det inte hunnits göra ett arvskifte?

FRÅGA
Hej, Hur funkar det när makar avlider så tätt ( 2 månader) att att skifte från den först avlidne inte hunnit ske? I det här fallet finns det inga barn så det blir olika arvtagare från respektive makar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som ärver vad när det inte hunnit ske ett arvskifte efter den först avlidne maken när den efterlevande maken dör.

Efter att en make dör så ska i vanliga fall en bodelning ske och sen ett arvskifte. Eftersom den efterlevande maken har arvsrätt efter den först avlidne maken så ska den först avlidnes kvarlåtenskap efter bodelningen gå till den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ärvdabalken. I ert fall hade den efterlevande maken inte hunnit ärva den först avlidnes egendom. Men detta spelar ingen roll eftersom resultatet ändå kommer att bli detsamma.

Om den efterlevande maken fått ärva sin make så skulle både den först avlidne makens och den efterlevande makens arvingar få del i kvarlåtenskapen som finns kvar vid den efterlevande makens död. Eftersom de två makarnas giftorättsgods, 7 kap. 1-2 § äktenskapsbalken, delats lika efter bodelningen, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ska hälften av vad den efterlevande maken hade i kvarlåtenskap gå till den ena makens arvingar och hälften gå till den andra makens arvingar. Om någon av makarna ägde enskild egendom så tas inte det med i bodelningen och kan lämpligen delas ut till denne makes arvingar när den efterlevande maken dött.

I ert fall blir utfallet samma som ovan. Nu efter den efterlevande makens död så kan ni göra en bodelning för att dela upp makarnas giftorättsgods. Hälften av detta ska ärvas av den ene makens arvingar och resten av den andres arvingar. Och eventuell enskild egendom bör ni dela upp så att de arvingar vars släkting egendomen tillhörde får den.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna Wetterin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95724)