Vad händer när socialnämnden inte verkställer ett beslut?

2017-10-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hejsan!Min dotter har fått ett beslut från förvaltningsrätten om LVU-Dom 2017-04-04 och bifall till västerås kommun ,vi över klagade till kammarrätten men dom gick på förvaltningsdomstolens beslut.Om jag förstår det rätt så ska socialnämden skicka en omprövning inom 6månader efter att beslut tagits i förvaltningsrätten.Vi har ringt upp förvaltningsrätten och dom säger att det inte finns någon dom kvar.Vad gäller ,när socialnämden inte har kunnat verkställa beslut?
SVAR


Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att domen i förvaltningsrätten är till följd av att socialnämnden gjort en ansökan till förvaltningsrätten om din dotters vård med stöd av 4§ LVU. Du hittar LVU här.

Ytterligare ett antagande jag gör är att domen vunnit laga kraft. Detta eftersom domen meddelades för över 6 månader sedan och ni redan har överklagat domen med avslag. Laga kraft innebär att du inte längre kan överklaga till högre instans.

Enligt 5§ LVU så bör beslutet gällande din dotter verkställas inom fyra veckor från den dag då det vann laga kraft.

I detta fall så antas det ha gått mer än fyra veckor (det har ju gått så mycket mer än den tiden sedan domen meddelats) och det verkar på din frågeställning som att vården inte har påbörjats vilket innebär att förvaltningsrättens beslut om vård upphört att gälla, 5§ LVU. Det är förmodligen detta du menar med att förvaltningsrätten sagt inte finns någon dom kvar.

Angående det du beskriver ovan som Socialnämndens skyldighet att inom 6 månader begära omprövning så är det bara något som gäller om vården börjat. Det är en omprövning som då skulle innebära att man tittar om vården kan avslutas. Eftersom de aldrig började vårda så spelar detta ingen roll för er.

I fallet det är du som förälder som kontaktat socialnämnden från första början och du fortfarande anser att vård behövs så rekommenderar jag att du kontaktar dem igen och får till en ny prövning i förvaltningsrätten om beslut.

Behöver du mer hjälp i frågan så kan du vända dig till Lawlines jurister här!

Vänliga hälsningar,

Jessica Khoo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?