Vad händer när samboskap upphör?

Hejsan! Jag o min sambo ska separera, vi bor tillsammans i hennes bostadsrätt och min fråga är vad som gäller med samboskapet o bostadsrätten samt andra regler mm...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga så som att du undrar vad som sker när ni separerar, dels med er egendom, dels med samboskapet.

För att besvara din fråga får ledning sökas i sambolagen.

Bodelning – Bostad & bohag

Ert samboförhållande kommer att upphöra när ni flyttar isär (2 § p. 2). När ni separerar ska er samboegendom fördelas er emellan genom en bodelning om någon av er begär det (8 §). Vad som utgör samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen har förvärvats för er gemensamma användning och inte annat följer av de i lagen nämnda undantagen. (3 §).

Bostaden

Om jag förstår dig rätt är det din sambo som äger bostadsrätten, i det fall den införskaffades med syfte att ni två skulle bo där ska den delas er emellan, oavsett vem som bekostade köpet och vem som står som ägare till den. Om bostaden införskaffade exempelvis före ni började träffas och utan avsikt att det skulle bli just ert gemensamma hem förblir den dock hennes och är undantagen från bodelningen.

Det finns dock en möjlighet för dig att fortsatt behålla bostadsrätten även om den inte utgör samboegendom. Detta förutsätter att du har bäst behov av bostaden och ett övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt Den rätten tenderar att starkt grundas på om ni har barn eller inte. Om ni inte har barn gäller övertaganderätten endast om synnerliga skäl talar för det, vilket exempelvis utgörs av att en sambo är gravid med ett gemensamt barn. (22 §).

Av uppgifterna jag har fått ta del av framstår dock detta inte som särskilt sannolikt i det här fallet.

Bohaget

Vad som utgör bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 §).

Vad som är undantaget från det gemensamma bohaget är saker ni införskaffat var för sig innan ni ingick ett samboförhållande utan att det var avsett för ert gemensamma hem. Undantaget är även sådant bohag som används uteslutande av en av er och sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål (6 och 7 §). Det kan vara exempelvis en dator bara en av er använder eller annan hobbyutrustning som bara en av er använder. Kläder och annan egendom av personlig karaktär ska också undantas.

Pengar du har insatt på ett konto, aktier eller liknande är inte heller samboegendom och ska inte delas upp vid en bodelning. Likaså gäller även exempelvis en bil eller cykel.

Annat undantaget

Egendom du har fått med villkor om att det ska förbli din enskilda är även undantaget från bodelningen om

du har fått det av annan än din sambo, om du har ärvt det eller, om du har fått det genom testamente. vad som har trätt i stället för egendom som avses i punkterna ovan, om inte annat har föreskrivits genom rättshandlingen som är orsaken till att den ursprungliga egendomen är enskild. Detta handlar om exempelvis saker du köpt för pengar du har ärvt med villkor om att arvet ska förbli din enskilda egendom. (4 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Olof FunkeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”