Vad händer när sambor äger fritidshus tillsammans?

FRÅGA
Jag och min fd sambo äger en sommarstuga. Nu vill han gifta sig med en annan kvinna.Vad händer med stugan då? Vad har jag för rättigheter då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När ett samboförhållande upphör ska enligt huvudregeln i sambolagen sambornas gemensamma bostad och bohag delas lika mellan dem genom en sambodelning, 8 § Sambolagen. Den gemensamma bostaden och bohaget betecknas samboegendom, 3 § Sambolagen.

Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte till den gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget, se 7 § Sambolagen. Det innebär att sommarstugan inte ingår i samboegendomen. Sommarstugor faller alltså utanför sambolagens reglering. Har du och din före detta sambo köpt sommarstugan tillsammans har ni samäganderätt och det är som regel samäganderättslagen som gäller. Samäganderättslagen( SamägarL, se här) reglerar situationer där två personer eller fler äger egendom gemensamt. Lagen är dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort. Om inget annat har avtalats äger man så stor del i förhållande till vad man betalat. Dvs om ni betalat hälften var av fritidshuset äger ni båda även hälften var.

Huvudregeln är att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen endast får vidtas med samtliga delägares samtycke enligt 2 § SamägarL. Undantag till detta finns där varje delägare har rätt att vända sig till tingsrätten för att egendomen ska utbjudas till gemensam försäljning vid offentlig auktion, 6 § SamägarL. Övriga delägare kan enbart förhindra att auktionen genomförs om det finns synnerliga skäl. Detta kan vara exempelvis att man har ett barn som går i skola där huset ligger och således måste få bo kvar där. Kraven på synnerliga skäl är dock

stränga.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2727)
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad
2020-09-20 Har man kvarsittande rätt efter att ett samboförhållande avslutats?
2020-09-20 Gäller äktenskapsförord för sambor?
2020-09-18 Sambor med gemensamt barn - kan barnet kräva hälften av den gemensamt ägda bostadsrätten?

Alla besvarade frågor (84259)