Vad händer när personer under 18 år begår stöld?

FRÅGA
Hej.Jag och min vän stal för 3000 kronor och blev gripna och därefter hemskickade. Vi väntar på en lapp för förhör och jag undrar vad påföljderna kommer att bli?Både jag och min vän erkänner brottet och vi är båda 17 år gamla. Det är också första och sista gången vi begår ett brott. Om vi båda erkänner vid polisförhöret kommer vi få betala böter och slippa få en prick då? Eller vad är påföljderna? Kontaktas soc också?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Påföljden vid stöld är fängelse i högst två år, enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. För brott som någon har begått innan han eller hon fyllt 18 år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl (30 kap. 5 § brottsbalken). Synnerliga skäl kan föreligga vid till exempel grova våldsbrott. Ni kommer därför inte att dömas till fängelse för stölden.

När personer under 18 år begår brott är det vanligt att åklagaren beslutar om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Om åklagaren i ert fall gör detta blir det ingen rättegång, men brottet kommer ändå synas i era belastningsregister. Vid åtalsunderlåtelse beslutar åklagaren att inte väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Detta kan åklagaren göra om brottet är lindrigt och den misstänkte ung. Har åklagaren beslutat om åtalsunderlåtelse tas brottet bort från belastningsregistret tre år efter beslutet. Annars är brottet kvar i belastningsregistret i fem år.

Det går inte att veta i förväg exakt vilket straff ni kommer att få. Blir det rättegång är det domstolen som beslutar vad straffet blir efter de omständigheter som föreligger i just ert fall. Eftersom ingen av er är straffade tidigare är det sannolikt att ni döms till villkorlig dom (30 kap. 7 § brottsbalken). Döms man till villkorlig dom har man en prövotid på två år, och under denna tid ska man vara skötsam. Villkorlig dom kan förenas med böter eller ungdomstjänst (oavlönat arbete).

När en person under 18 år begår brott kopplas socialen in för att utreda de sociala förhållandena och ta reda på om det finns behov av stöd.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85250)