Vad händer när någon dör?

En vän och granne har avlidit, jag har meddelat närmaste släkting, en kusin som väntar sig att jag ska ta hand om det hela, men det har jag varken kunskap eller mandat att göra, jag har bara nycklar till lägenheten. Vad ska jag göra? Vart skickas dödsbeviset?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

När en person avlider ska en läkare lämna ett dödsbevis till Skatteverket. Skatteverket registrerar dödsfallet så snart ett dödsbevis har kommit in från läkare eller sjukhus, eller när Skatteverket har beslutat om dödförklaring.

Många av dessa frågor regleras i ärvdabalken (ÄB) som du hittar HÄR.

När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det är alltså dödsbodelägarna som ska göra bouppteckningen, se 18 kap. 1 § ÄB. Det innebär att de går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Detta görs inom tre månader från dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB. En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av de efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän.

Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet. Skatteverket skickar ett informationsbrev med en förteckning över vilka kontor som handlägger bouppteckningar till dig. Informationsbrevet har ett ärendenummer samt personuppgifter om den avlidna personen.


Eftersom du inte är släkt med personen i fråga så betyder det att du inte är en del av dödsboet och heller inte dödsbodelägare. Med andra ord ligger det inga förväntningar på dig att du ska ha någonting med detta att göra även om jag självklart förstår att det är en mycket svår situation. Mitt förslag är att du pratar med fler av dennes släktingar och ser till att dessa blir informerade så att de sedan kan fortsätta/ sätta igång processen.

Ett dödsfallsintyg med släktutredning, och övriga intyg i samband med dödsfall, går att få av Skatteverkets folkbokföring när dödsfallet är registrerat. De registrerar dödsfallet så snart de fått ett dödsbevis från en läkare eller ett sjukhus eller efter att det har beslutats om dödförklaring. Läs mer på skatteverkets hemsida HÄR.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”