Vad händer när man blivit tagen för stöld i butik?

FRÅGA
Jag blev tagen av en ordningsvakt efter ha stulit saker från åhlens. Jag hade tagit grejer för över 3000kr. De höll ett förhör efter men sedan fick jag gå hem. Vad kommer hända nu? Kommer det bli rättegång? Samhällstjänst? Fängelse??
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som kan hända när man begått en stöld av normalgraden.

Brottet stöld

Den som olovligen tar vad som annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det har, om tillgreppet innebär ekonomiska skada, gjort sig skyldig till stöld (8 kap. 1 § BrB). Brottet stöld delas in i tre olika kategorier; ringa stöld, stöld av normalgraden och grov stöld. Som huvudregel brukar man säga att gränsen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden går vid 1000 kr. Den som stjäl någonting med ett värde under 1000 kr gör sig alltså skyldig till ringa stöld (8 kap. 2 § BrB). Grov stöld å andra sidan förutsätter att stöldgodset är av betydande värde eller att tillgreppet skett exempelvis genom intrång i bostad. I det aktuella fallet rör det sig alltså om stöld av normalgraden, då det som stulits överstiger 1000 kr men inte kan anses vara av betydande värde.

Påföljder

För stöld av normalgraden kan man dömas till fängelse i högst två år. Påföljden kan även bli böter. När man ska avgöra hur hårt straff som ska utdömas gör man en så kallad straffmätning. Vid en straffmätning tar man hänsyn till flera faktorer vid det enskilda fallet, till exempel hur allvarligt brottet är, om gärningspersonen har begått något brott tidigare, gärningspersonens avsikter och om det har förekommit andra förmildrande eller försvårande omständigheter.

I ditt fall

Det framgår inte av frågan om händelsen polisanmäldes men om den gjorde det så kommer polis eller åklagare besluta om händelsen ska utredas genom en så kallad förundersökning. När förundersökningen är klar fattar åklagaren beslut om åtal ska väckas eller ej. Skulle åklagaren väcka åtal kommer du bli kallad till huvudförhandling. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal kommer du få besked om det.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (711)
2021-06-09 Ringa stöld om man missat betala för vara i självscanningen?
2021-05-30 Vad händer om min pappa tar ett paket som jag beställt från nätet för att han inte tycker om köpet?
2021-05-30 Försök till stöld
2021-05-30 Försök till ringa stöld eller ringa stöld?

Alla besvarade frågor (93293)