Vad händer när man blir polisanmäld för stöld?

FRÅGA
Hej! Vi är två 19 åriga tjejer som blev tagna av en i personalen efter att ha tagit saker för ett värde över 1500kr från Ica maxi. Det polisanmäldes och nu väntar vi på ett brev om besked?Vi har aldrig haft något i brottsregistret tidigare.Det var vår första gång och skedde pga arbetslöshet och därmed inga pengar.Vad kommer troligtvis ske nu? Mvh två oroliga tjejer.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Tillgrepp av sådant som tillhör annan, med uppsåt att tillägna sig det, rubriceras som stöld i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Det finns tre allvarlighetsgrader för stöld; ringa stöld (f.d. snatteri), stöld och grov stöld. Gränsen för vad som anses vara ringa stöld och stöld går enligt praxis vid värdegränsen 1 250 kr förutsatt att stölden skett i en butik, som i situationen du beskriver (se NJA 2019 s. 951).

Vad händer när man blir polisanmäld? När du blir polisanmäld ska det inledningsvis utredas huruvida en förundersökning/brottsutredning ska inledas eller inte. Om en förundersökning inleds ska det utredas vem som gjort vad och vad som egentligen har hänt. Under förundersökningsprocessen kan den tilltalade (du som blivit polisanmäld), målsägande (den som utfärdat en polisanmälan) och ev. vittnen komma att förhöras för att kunna klargöra det eventuella händelseförloppet. Om det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal väckas, vilket motsatsvis innebär att ifall det inte går att fastställa huruvida ett brott har begåtts kan förundersökningen istället läggas ned. Om åtal väcks kommer ärendet prövas hos domstol.

Vad kommer att ske nu? Om det stämmer att händelsen är polisanmäld och det finns vittnen skulle det kunna bli så att åtal väcks, om förundersökningen mynnar ut i att det finns grund för åtal. Jag vet för lite om omständigheterna i själva händelseförloppet för att kunna dra någon slutsats i det avseendet. Men i sådana fall kommer ni att bli underrättade om det. Om vi utgår från att åtal väcks och rätten slutligen finner er skyldiga till stöld enligt 8 kap. 1 § BrB är straffet fängelse i högst två år. Med tanke på att ni enbart är 19 år gamla, ostraffade sedan tidigare och enligt egen utsago arbetslösa torde dock straffet sättas ned. Men jag kan givetvis inte garantera något, allt beror på huruvida åtal överhuvudtaget väcks och vad som i sådana fall framkommer vid utredningen.

Hoppas detta inbringade lite mer klarhet i situationen, om inte är ni självklart varmt välkomna att ställa en ny fråga.

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97374)