Vad händer när jag får brev från tullverket om att narkotika är adresserat till mig?

Hej!

Jag har fått fem likadana brev från Tullverket om att narkotika adresserad till mig har påträffats, information om att det som skett är ringa smugglingsbrott och mängden är att beakta som ringa och sist att den förstörst. Brevet från Tullåklagare. Det står däremot inget om att jag ska kontakta tullverket, inte heller om att jag är misstänkt för något. Vad innebär detta i princip och kommer något mer sannolikt göras från deras sida?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa narkotikasmuggling

Anledningen till de brev du har fått beror på att det brev eller paket som har skickats till dig innehåller något narkotikaklassat preparat. Det har därmed vid införseln till Sverige stoppats. Brevet eller paketet kan vara någonting du antingen själv har beställt eller något någon annan har beställt till dig eller i ditt namn.

Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader, 6 § 2 stycket lag (2000:1225) om straff för smuggling. Det vanligaste straffet för narkotikasmuggling är dock böter även om fängelse ingår i straffskalan.

De brev som du har mottagit innebär inte automatiskt att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikasmuggling. En förutsättning för att du ska kunna dömas är att du har haft uppsåt till brottet, 1 kap 2 § brottsbalken (1962:700). I ditt fall innebär det, kort förklarat, att du måste ha haft för avsikt att smuggla in narkotika. Det räcker även med att du varit likgiltig i förhållande till att smuggla in narkotikan. Det här innebär därmed att du inte har begått något brott om någon annan har beställt narkotikan till dig.

Vad ska du göra?

Min rekommendation till dig är att du kontaktar tullverket. Om det är så att det är någon annan som har beställt narkotika till dig utan att du vet om det, kan det vara till din fördel att du berättar det eftersom ärendet då potentiellt läggs ner.

Om det är du som har beställt narkotika, kan du oaktat om du kontaktar tullverket eller inte bli misstänkt för ringa narkotikabrott. Det som sannolikt kommer hända inom kort är att du blir kallad på förhör.

Hoppas du fått svar på dina frågor, med vänliga hälsningar,

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo