FrågaFAMILJERÄTTFaderskap26/09/2019

Vad händer när fadern till ett ofött barn avlider innan födseln och föräldrarna inte var gifta?

En man avled igår. Hans sambo är med barn och ska föda i december. Hur fastställs faderskapet? Har det ofödda barnet arvsrätt efter fadern trots att fadern inte lever när barnet föds?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på frågor om faderskap och arvsrätt, så får vi kika in i Föräldrabalken (FB) och i Ärvdabalken (ÄB).

Socialnämnden har en skyldighet att utreda vem som är fader till barnet

Det finns ingen presumtion om att mannen skulle vara fader till barnet, eftersom att han inte var gift med barnets moder (FB 1 kap 1 §). Utgångspunkten är vid en sådan situation att en faderskapsbekräftelse ska ske, vilket i detta fall är omöjligt eftersom fadern dessvärre är avliden. Kommunens socialnämnd har då skyldighet att försöka utreda vem som är pappa till barnet, och ärendet får avgöras genom en dom (FB 1 kap 3 §, 2 kap 1 §).

Hur fastställs faderskapet?

Vem som är fader till barnet utreds normalt genom ett DNA-test. När fadern är avliden så kan ibland Rättsmedicinalverket vidta vissa åtgärder för att kunna fastställa faderskapet. För att få utföra ett faderskapstest så behöver dock Rättsmedicinalverket ett domstolsförfarande. Med det sagt så kan testet bland annat utföras med hjälp av redan sparade tester. Om några sådana inte finns, så händer det istället att nya prover tas från den avlidne genom exempelvis blodprov eller vävnadstester. Proverna kan dock endast lämnas ut till hälso- och sjukvården för analys om mannen samtyckte till detta före sin död. Rättsgenetiska undersökningar kan också göras på släktingar till den avlidne, med syftet att kunna fastställa ett faderskap.

Har det ofödda barnet någon arvsrätt?

Huvudregeln är att endast levande personer ska kunna ärva mannen. Barn som har avlats innan mannens död, som dessutom föds vid liv, är dock undantag till denna regel (ÄB 1 kap 1 §, 2 kap 1 §). Detta innebär med andra ord därför att barnet kommer att få ärva mannen, förutsatt att det föds vid liv och att faderskapet kan fastställas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några fler funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga, så ska vi försöka besvara den med. Du skulle även kunna kontakta Rättsmedicinalverket direkt, om du har några frågor som du tror att de skulle kunna besvara.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare