Vad händer när en testamentstagare är avliden?

2017-11-05 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min faster har gått bort och skrivit testamente där vi syskonbarn ärver, vi är alla namngivna i testamentet. Min bror har gått bort för drygt 2år sedan. Hur blir det med hans del i arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fasters testamente inte kan verkställas helt i enlighet med sin ordalydelse måste man tolka testamentet för att bestämma vem som ska få ärva.

Huvudregeln är att ett testamente ska ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns (din fasters) vilja (jfr 11:1 ärvdabalken, ÄB). Vad detta innebär är naturligtvis inte helt klart eftersom det blir en bedömning från fall till fall. Om det exempelvis framgår av testamentet eller om testator tidigare har sagt att denne ville att arvet i andra hand skulle gå till någon annan person är det alltså det som ska gälla.

Om testamentet är formulerat på så sätt att de namngivna ska dela på all egendom och det heller aldrig har sagts att till exempel barnen till en namngiven person får ta över rätten om den namngivne är död, bör testamentet tolkas på så sätt att de som fortfarande lever ska dela på egendomen. Om det exempelvis står att alla namngivna (4 st) ska dela lika på egendomen och en av de namngiven är avliden får varje levande namngiven person en tredjedel av egendomen istället för en fjärdedel.

Om testamentet istället skulle vara formulerat så att varje person ska få vissa specifika saker, blir det dock inte de namngivna personerna som fortfarande lever som får den avlidnes andel. Är det alltså så att den avlidne testamentstagaren skulle ärva något specifikt och denna egendom sedan inte kan tolkas som innefattad i någon annan del av testamentet, bör egendomen gå i arv enligt den legala arvsordningen.

I 11 kap. 6 § ÄB finns en specialregel som innebär att om en testamentstagare är avliden och testamentstagarens arvingar hade varit berättigade att överta arvet enligt den legala arvsordningen (jfr 2 kap. ÄB) så antar man att testatorn hade velat att arvet skulle tillfalla testamentstagarens arvingar. Detta innebär att man då tolkar testamentet på så sätt att man antar att er faster hade velat att din brors eventuella barn ska överta hans arvsrätt, så länge det inte kan visas att hon faktiskt hade velat något annat.

Sammanfattningsvis innebär det att om din avlidne bror har några barn bör de träda i din brors ställe eftersom syskonbarnbarn tillhör den arvsberättigade kretsen, jfr 11 kap. 6 § ÄB. Detta under förutsättning att din faster inte har gett uttryck för någon annan vilja eftersom det då skulle strida mot testatorns vilja att göra på det sättet, jfr 11 kap. 1 § ÄB. Om det över huvud taget inte går att finna någon tolkning som upplyser om vad som ska ske med egendomen får man se till den legala arvsordningen.

Hoppas att du känner dig nöjd med ditt svar.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2929)
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz
2021-09-07 Hävande av samboavtal och testamente
2021-09-07 Hur blir fördelningen av arv om bröstarvingar har godkänt testamente och avsagt sig arvet??

Alla besvarade frågor (95665)