Vad händer när en telefonoperatör tar längre tid på sig än utlovat att reparera en trasig mobil?

Hej!


Jag beställde en reparation utav min telefonoperatör då jag råkade tappa min telefon i marken så skärmen sprack. Reparationen har nu dragit ut på tiden och de har passerat de 14 dagarna som är lovade på hemsidan. Vi var även lovade att den skulle vara klar innan dess. Det ser också ut som nu att de kommer ta minst 21 dagar, alltså 7 dagar till innan jag får den.


Vad är en rimlig kompensation att begära? De hävdar att de kan stryka en månadsfaktura på 700 kr, men jag anser inte att de är rimligt med tanke på allt krångel vi haft för att de skall reparera den.


Sedan undrar jag också; ifall jag hinner åka utomlands före jag får den och är borta i mer 1,5 månad, men behöver telefonen under resan, vad händer då? Ifall de inte kan skicka telefonen utomlands, kan de då bli tvungna stå för resekostnaderna också? Ifall den blir klar en dag efter avresan.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår från att du är en konsument (dvs en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet), konsumenttjänstlagen ska därför användas i detta fall (se 1 och 1a § konsumenttjänstlagen). Jag kommer dela upp din fråga i två delar.

1. Vad säger konsumenttjänstlagen om förseningar från näringsidkarens sida?
I detta fall är telefonoperatören försenad med reparationen av din telefon. Du som konsument har rätt till att dels att hålla inne betalningen för reparationen, vilket jag utgår från att du gjort i detta fall. Du får sedan välja om du vill att näringsidkaren (dvs. telefonoperatören) utför tjänsten ändå, eller om du vill att avtalet ska hävas. Allt detta framgår av 25 och 27-29 § konsumenttjänstlagen. Jag utgår från att du i det här fallet vill att näringsidkaren ändå ska utföra tjänsten, trots att det sker under försening.

Utöver att kräva att näringsidkaren ska fullgöra tjänsten, får du också kräva skadestånd enligt 31 § konsumenttjänstlagen. Där står att näringsidkaren som huvudregel är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av att näringsidkaren är försenad. Det finns vissa undantag där näringsidkaren inte är skyldig att betala skadestånd, men de verkar inte passa in på detta fall.

2. Hur mycket kan man då få i skadestånd? Dvs, hur mycket i kompensation?
Det går inte att svara ett exakt belopp, då det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i denna lag som säger hur skadeståndet ska beräknas. Ersättning ska utgå enligt allmänna avtalsrättsliga principer, och utgångspunkten är att man ska få full ersättning för sin skada; med skada menas i princip alla ekonomisk skada, såväl direkta förluster som olika följdförluster/indirekta förluster. I ditt fall kan det exempelvis röra sig om utgifter för att hyra/köpa en telefon att ha under tiden för reparationen, samt ersättning för olika telefonsamtal/resor du behövt göra i onödan med anledning av deras försening med reparationen.

Du frågar om telefonoperatören kan bli skyldig att ersätta för dina resekostnader om de inte hinner bli klara med reparationen till avresedagen. Även om man har rätt till även indirekta förluster så har en konsument inte rätt till ersättning för utgifter utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som skäliga. Förmodligen kommer du alltså inte ha rätt till någon ersättning för din resa, då det nog inte kan ses som en skälig utgift.

Sammanfattningvis: Jag tycker du ska vända dig till telefonoperatören, visa på all ekonomisk skada du lidit på grund av deras försening med reparationen, och kräva ersättning på grund av detta. Om du ska resa iväg under en så pass lång tid tycker jag också du ska säga till telefonoperatören att det är väldigt viktigt att telefonen blir klar innan avresedatumet, förhoppningsvis sätter du lite mer press på dem. Om de inte hinner bli klara till dess, kan du försöka utkräva dem på ytterligare ersättning.

Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden om du inte får någon ersättning utbetald, mer information om dem hittar du på deras hemsida.

Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Det går också bra att kontakta via telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt.

Vänliga hälsningar,

Sandra SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo