Vad händer när en omyndig får barn?

2016-12-13 i Barnrätt
FRÅGA
En 13 åring som får barn blir vårdnadshavare vad jag förstått men kan den 13 åring att mamman lämna över rätten till sina vårdnadshavare att avgöra hur och vad som blir bäst utifrån situationen eller står hon ensam med hela beslutet? Det är ett väldigt stort ansvar för någon som är 13 år.Mvh anonym men i väldigt stort behov av svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnadshavare och förmyndare finns i föräldrabalken (FB).

Det är helt riktigt att en 13-åring som får barn blir vårdnadshavare för barnet. Eftersom en 13-åring inte kan vara gift kommer mamman vara ensam vårdnadshavare, som utgångspunkt, enligt 6 kap. 3 § FB, det går dock för föräldrarna att få gemensam vårdnad bland annat genom registrering hos skatteverket, enligt 6 kap. 4 § FB. En vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran tillgodoses. Vidare har vårdnadshavaren ansvar för att barnets behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling enligt 6 kap. 2 § FB. En vårdnadshavares ansvar måste skiljas från en förmyndares ansvar. Förmyndaren är den som rättsligt agerar för ett barn eftersom dessa inte själva får råda över sin egendom eller ingå avtal, enligt 9 kap. 1 § FB. Eftersom mamman inte själv är myndig kommer hon inte kunna vara barnets förmyndare, enligt 10 kap. 1 § FB. Istället kommer rätten behöva utse en förmyndare för barnet, enligt 10 kap. 5 § FB.

I praktiken kan 13-åringen ta hjälp av sina vårdnadshavare när det gäller den vardagliga omvårdnaden om barnet även om hon är den som är den rättsliga vårdnadshavaren och har det rättsliga ansvaret. Eftersom det skulle kunna vara ett för stort ansvar för en 13-åring att vara vårdnadshavare för ett barn så rekommenderar jag 13-åringen och dennes vårdnadshavare att fundera på om de ska vända sig till socialtjänsten i kommunen där de bor för att få hjälp och stöttning. När barn har vårdnadshavare som inte har möjlighet att utöva vårdnaden, av olika anledningar, är det möjligt för en domstol att utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare för ett barn, enligt 6 kap. 2 § FB. Det skulle innebära att mamman inte är vårdnadshavare och då inte skulle ha ansvar för barnets personliga förhållanden på det sätt som det innebär att vara det.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll