Vad händer när en dom vinner laga kraft?

2021-10-27 i Domstol
FRÅGA
Hej Lawline! Jag har en fråga vad som händer efter en dom i en Hovrätt som vunnit laga kraft. Om ett testamente ogiltigförklaras på grund av osant intygande, vad händer med dom personerna som har intygat testamentet och blir dömda? Går det vidare på något sätt eller slutar allt i och med domen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer när en hovrättsdom vinner laga kraft?

Att en dom vinner laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga, det vill säga den blir slutgiltig. En dom från hovrätten vinner laga kraft fyra veckor efter att domen meddelades (55 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Trots att en hovrättsdom vunnit laga kraft kan den i vissa fall ändras genom att särskilda rättsmedel används. Med rättsmedel avses de lagliga möjligheter som finns för att få ett avgörande prövat på nytt. De särskilda rättsmedlen är: resning (58 kap. 2–3 §§ RB gällande brottsmål), återställande av försutten tid (58 kap. 11 § RB) och klagan över domvilla (59 kap. 1 § RB). I andra fall är domen som sagt slutgiltig och processen går inte vidare.

Vad händer med de tilltalade?

När en dom vunnit laga kraft ska den verkställas. Detta innebär att de ansvariga myndigheterna ska se till att den påföljd som hovrätten dömde ut genomförs. De tilltalade kommer då att till exempel få avtjäna det fängelsestraff eller betala den böter som de fått.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (530)
2021-12-07 Sjuk vid rättegång
2021-12-06 Mål i förvaltningsrätten
2021-11-30 Kan man byta offentlig försvarare?
2021-11-30 Finns det en tidsgräns för uppehåll av rättegång?

Alla besvarade frågor (97716)