FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/10/2021

Vad händer när en dom vinner laga kraft?

Hej Lawline! Jag har en fråga vad som händer efter en dom i en Hovrätt som vunnit laga kraft.

Om ett testamente ogiltigförklaras på grund av osant intygande, vad händer med dom personerna som har intygat testamentet och blir dömda? Går det vidare på något sätt eller slutar allt i och med domen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad händer när en hovrättsdom vinner laga kraft?

Att en dom vinner laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga, det vill säga den blir slutgiltig. En dom från hovrätten vinner laga kraft fyra veckor efter att domen meddelades (55 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Trots att en hovrättsdom vunnit laga kraft kan den i vissa fall ändras genom att särskilda rättsmedel används. Med rättsmedel avses de lagliga möjligheter som finns för att få ett avgörande prövat på nytt. De särskilda rättsmedlen är: resning (58 kap. 2–3 §§ RB gällande brottsmål), återställande av försutten tid (58 kap. 11 § RB) och klagan över domvilla (59 kap. 1 § RB). I andra fall är domen som sagt slutgiltig och processen går inte vidare.

Vad händer med de tilltalade?

När en dom vunnit laga kraft ska den verkställas. Detta innebär att de ansvariga myndigheterna ska se till att den påföljd som hovrätten dömde ut genomförs. De tilltalade kommer då att till exempel få avtjäna det fängelsestraff eller betala den böter som de fått.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”