Vad händer när en bröstarvinge inte finns med i testamentet?

Min far har gått bort, och i över 35 år har han påstått at en person som står uppförd på honom som bröstarving, inte är det. Far har skrivit testament, där denna person inte är nämnd, men nu på dödsinntyg ,står han med. Hva kan vi andra göra, med tanke på at vi inte har sett eller hört något från denna person. Och vi samtidigt tror pappa pratade sanning?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din far testamenterat bort sin egendom och då inte testamenterat något till en person som står inskriven som bröstarvinge (men som kanske inte är det). Regler om testamente och arv finns i regel i ärvdabalken (ÄB)


Bröstarvinges rätt till laglott

Bröstarvinge är den som är barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB). Begreppet omfattar både biologiska barn och adopterade barn (4 kap. 21 § föräldrabalken, FB). En bröstarvinge har alltid rätt att få ut till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Om din far avstått från att testamentera laglotten till bröstarvingen i fråga måste bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Om bröstarvingen inte gör detta inom sex månader från det att denna erhöll testamentet förlorar denna rätten att få ut sin laglott (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). I detta fall framgår att bröstarvingen i fråga inte tilldelats någon kvarlåtenskap i testamentet. Vid utebliven jämkning skulle det innebära att bröstarvingen då blir arvslös.


Slutsats

Personen som står inskriven som bröstarvinge måste alltså påkalla jämkning av testamentet för att kunna få ut sin laglott. Det finns inte särskilt mycket någon annan kan göra åt detta eftersom det framgår att personen i fråga står uppförd som bröstarvinge. Om det är så att det är osäkert huruvida personen i fråga är bröstarvinge eller inte kan det vara en bra idé att först utreda huruvida personen verkligen är din fars biologiska barn eller om personen blivit adopterad av din far. Om så inte är fallet är det snarare fråga om en hävning av föräldraskapet. Det skulle i sin tur medföra att personen inte längre är bröstarvinge och på så sätt skulle kunna förlora sin rätt till något arv. Mer om hävande av faderskap och föräldraskap hittar du på Skatteverkets hemsida


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”