Vad händer när efterlevande makan har testamenterat över min pappas arv?

När min far gick bort avstod jag arvsrätt till förmån för hans hustru (jag är särkullsbarn). 2016 gick min fars änka bort och det gjordes en bouppteckning, först glömde de att kalla mig till bouppteckningen och sedan gjordes en ny bouppteckning där jag närvarade (i praktiken var detta dock endast att jag pratade i telefonen med någon från advokatfirman och att jag fick en kopia på bouppteckning hemskickad). Min fars änka lämnade efter sig ett testamente, det omnämns i bouppteckningen men jag fick aldrig ta del av det, jag har inte skrivit på något papper om att ha tagit del av det heller. Nu har jag beställt hem kopia på bouppteckningen från skatteverket och då fått med kopia på testamentet där min fars änka vill dela upp sin kvarlåtenskap mellan mina bröder och sin sambo. Jag är ej omnämnd. Som jag har förstått det måste ett testamente bestridas senast sex månader efter att man tagit del av det, hur blir det för mig som inte har fått ta del av testamentet förrän nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har rätt att få ut arvet från din far nu när hans änka gått bort. Alltså hade hon inte rätt att skriva testamente om den egendom hon fått av honom. Du har alltså inte bara rätt till din laglott utan till hela ditt arv från din far. Detta slog HD fast i I NJA 1980 s. 589 där efterlevande make hade testamenterat över hela kvarlåtenskapen. HD ansåg att testamentet till den del som rörde egendom som innehades med fri förfoganderätt inte skulle ges någon verkan. Alltså är testamentet overksamt till den del som rör din fars kvarlåtenskap. Detta borde juristen på advokatfirman ha märkt och uppmärksammat er på. Jag rekommenderar att du ändå klandrar testamentet nu inom sex månader från det att du tog del av testamentet. Eftersom du inte fått ta del av det förrän nu har du sex månader på dig från nu. Du bör ta hjälp av en jurist för att säkert få ut ditt arv på ett korrekt sätt.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med att få ut ditt arv etc. kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att du fått hjälp av mitt svar!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning