Vad händer när dödsboet inte har täckning för sina skulder?

FRÅGA
Hej,Behöver er hjälp och ska försöka hålla mig så kortfattat som möjligt. Jag och min bror förlorade vår mamma i nov 2018. Hon ville ge oss ett förskott på sitt arv på 400 000:- var till mig och min bror. Jag köpte en lägenhet i september 2018 och mamma förde då över pengarna till mig så att de kunde användas till bostadsköpet. Min bror däremot fick inte pengarna vid samma tillfälle utan de fördes över i samband med att hon gick bort. Själva transaktionerna genomfördes på de nästkommande vardagarna efter hennes bortgång då hon avled under helgen. Hon har sedan dess haft pengar kvar i dödsboet där begravning, räkningar mm har dragits. Nu fick vi ett skattebesked från Skatteverket om att en skatt gällande vinstskatt på tidigare sålda bostäder ska betalas in. Skatten som ska betalas in är på 376 000:- och hon har 120 000:- på sitt konto. Således ska nu 256 000:- betalas in till Skatteverket och då är det jag och min bror som är skyldiga att betala in dessa pengar då vi är de två som är dödsbodelägare. Som jag förstår kan man inte ärva en skuld, men jag tänker att iom att min brors del av arvet inte hade lämnat kontot på hennes dödsdag så antar jag att man räknar att pengarna var hennes och nu ska betalas in av oss? Fast det känns inte rätt eftersom det var ett arv hon gav oss. Jag hade inte en tanke på att pengarna jag fick av min mamma till mitt bostadsköp skulle komma att krävas tillbaka. Det är isf 128 000:- per person som jag inte har. Hur gör vi?
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: ärvdabalk

Hur går ett arvskifte till?
När en person går bort så tillfördelas personens dödsbo (alla dennes kvarlåtenskap) dödsbodelägare. Dödsbodelägare har till uppgift göra ett arvskifte mellan den avlidnes arvingar. Dock måste dödsboet först bli skuldfritt, det vill säga, alla skulder som dödsboet har haft ska betalas innan ett arvskifte görs, detta inkluderar de skatteskulder som dödsboet har. Om ett arvskifte görs trots att alla skulder inte betalas förutsätter det att dödsodelägarna är överens om detta och även överens om vem som betalar skulden som kan uppstå (t.ex när man gör ett arvskifte för en fastighet) 23 kap 2§.

Vad har hänt i detta fall och vad kommer att hända?
Det finns två alternativ som har hänt i detta fall.

Första alternativet är om ni, som dödsbodelägare efter eran mor har gått bort, har sålt bostadslägenheterna i egenskap av dödsbodelägare. I detta fall så kommer ni vara skyldiga att betala vinstskatten. Anledningen är att det kommer att anses att ni har tagit över fastigheterna i ett arvskifte, och har frivilligt tagit an vinstskatten och skulderna som fastigheten är befäst med.

Andra alternativet är att eran mor redan hade dessa skulder innan hon gick bort. I dessa fall så kommer det ske en "återvinning". Det vill säga att allting som har tagits ut ur dödsboet, men även det som givits i gåva måste betalas tillbaka för att täcka skulden eftersom gåvan har ansetts skada de borgenärer som er mor hade (skatteverket i detta fall). Skatteverket kommer att kunna ansöka dödsboet i konkurs och på så vis göra en "återvinning" av gåvan enligt 4 kap 6§ konkurslagen.

Sammanfattningsvis
Tyvärr ser rättsläget ut på detta vis. Antingen så kommer du och din bror behöva betala vinstskatten på grund av att ni har skiftat bostadslägenheter till er själva från dödsboet, eller så kommer endast du vara skyldig att betala tillbaka gåvan så mycket av gåvan så att täckning för vinstskatten kan ske. Jag råder er att ringa skatteverket och fråga om ni kan få eventuell anstånd från skatten.

Har du några funderingar kring frågan så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1000)
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84457)